Szukaj

Artykuły w otwartym dostępie Open Access

Analiza porównawcza budowy sieci kanalizacyjnej metodami: bezwykopową (mikrotuneling) i wykopu otwartego / Comparative analysis of sewage network construction using the following methods: trenchless (microtunneling) and open excavation

Robert Zembrzuski

DOI: 10.15199/17.2024.6.5, czerwiec 2024

Pobierz pdf


Projekt modelu przetwarzania odpadów na energię elektryczną: Szacowanie potencjału odzysku energii elektrycznej w nigeryjskich strefach geopolitycznych / Design of Waste-to-Electricity Model: Estimating the Potential of Electricity Recovery in Nigerian Geopolitical Zones

Kolawole I. Oguntade, Piotr Manczarski

DOI: 10.15199/17.2024.6.4, czerwiec 2024

Pobierz pdf


Ewolucja podejścia polityki UE do oczyszczania ścieków komunalnych / Evolution of the EU policy approach to urban wastewater treatment

Klara Ramm

DOI: 10.15199/17.2024.6.3, czerwiec 2024

Pobierz pdf


Strategie i wyzwania w usuwaniu nanoplastików ze ścieków / Strategies and challenges in the removal of nanoplastics from wastewater

Paulina Ormaniec

DOI: 10.15199/17.2024.6.2, czerwiec 2024

Pobierz pdf


Warunki hydrogeologiczne ujęcia infiltracyjnego i ich wpływ na efekty usuwania związków organicznych w procesie infiltracji / Hydrogeological conditions of the infiltration intake and their impact on the effects of removing organic compounds in the infiltration process

Fasilate Uwimpaye, Aleksandra Makała, Natalia Kolwicz, Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak

DOI: 10.15199/17.2024.6.1, czerwiec 2024

Pobierz pdf


Procesy degradacji glifosatu w oczyszczalniach ścieków / Behavior of Glyphosate in Wastewater Treatment Plants

Klaudia Kwiatkowska

DOI: 10.15199/17.2024.5.6, maj 2024

Pobierz PDF


Skip to content