Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 05/2023 (Maj)

Koncepcja wykorzystania metody jakościowej do oceny ryzyka sieci średniego i niskiego ciśnienia.DOI 10.15199/17.2023.5.1 Andrzej Rudzki Zobacz streszczenie Autor proponuje użycie metody jakościowej na bazie metody Muhlbauera do systemu zarządzania oceną ryzyka sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego ciśnienia, wykorzystując podział sieci na rejony kontroli sieci. Optymalizacja parametrów pracy stacji przetłocznej gazu ziemnego.DOI 10.15199/17.2023.5.2 Andrzej J. Osiadacz, […]

Czasopismo 04/2023 (Kwiecień)

Analiza porównawcza technologii wytwarzania wodoru.DOI:10.15199/17.2023.4.1 Kacper Pawłowski Zobacz streszczenie Sytuacja na rynku energetycznym zmusza społeczeństwo do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Paliwa konwencjonalne zatruwają środowisko i mają ograniczone zasoby. Wodór jest uznawany za przyszłościowe paliwo, ze względu na swój potencjał energetyczny i brak emisji zanieczyszczeń. Większość państw zaczyna już realizować transformację wodorową. Wyróżniamy 3 główne rodzaje […]

Raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ‘2023”

Instytut Energetyki Odnawialnej pracuje nad XI edycją raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce”. W każdym z corocznych raportów publikowane są bieżące analizy nt. rynku PV oraz jego możliwe perspektywy rozwoju, a także napotykane problemy. Rynek fotowoltaiczny pozostaje jednym głównych obszarów inwestycji w energetykę odnawialną. Przyrost nowych instalacji PV w 2022 roku był jeszcze większy niż w […]

Czasopismo 03/2023 (Marzec)

BioLNG – wyzwania pomiarowe w procesie produkcji i układach rozliczeniowych.DOI: 10.15199/17.2023.3.1 Wojciech Kurek, Przemysław Kubaszewski Zobacz streszczenie BioLNG, jeśli chodzi o właściwości, jest niemalże tym samym medium co LNG. Różnice wynikają ze źródła pochodzenia obu. W naszym kraju produkcja LNG, w porównaniu do krajów takich jak Stany Zjednoczone, Katar czy Zjednoczone Emiraty Arabskiejest minimalna. Jednak […]

Konkurs o indeks PW “Zrównoważone Środowisko”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich i techników do udziału w Konkursie organizowanym na Politechnice Warszawskiej. Na zgłoszenia czekamy do końca marca 2023 r. Głównym celem Konkursu “Zrównoważone Środowisko” jest docenienie młodych ludzi zainteresowanych rozwojem technologii przyjaznych środowisku oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań problemów związanych ze zmianą klimatu, zanieczyszczeniem środowiska, źródłami energii i gospodarką obiegu zamkniętego. Poprzez […]

Wydanie 02/2023

Szanowni Czytelnicy, W lutowym  numerze czasopisma znajdziecie Państwo siedem interesujących artykułów. W pierwszym artykule dokonano przeglądu nowoczesnych technologii, związanych z zarządzaniem sieciami gazowymi w warunkach zróżnicowanej jakości gazu oraz rozwiązań wspierających wprowadzanie gazów odnawialnych do systemów gazowniczych. Przedstawione zostały przykłady instalacji dostarczających biometan i wodór do sieci, opisano doświadczenia wybranych krajów w zakre­sie integracji LNG […]

Czasopismo 02/2023 (Luty)

Zarządzanie zróżnicowaniem jakości gazu w systemach gazowniczych.DOI:10.15199/17.2023.2.1 Maciej Chaczykowski, Andrzej J. Osiadacz Zobacz streszczenie W wielu krajach struktura rynku gazu ulega istotnym zmianom, spowodowanym głównie dążeniem do ograniczenia emisyjności źródeł energii (gaz ze źródeł odnawialnych), rozwojem globalnego i lokalnego handlu gazem (w tym przede wszystkim LNG), działalnością instytucji regulacyjnych (liberalizacja rynków, zasada TPA), czy wreszcie […]

Polski Kongres Klimatyczny 2023
Zapowiedź

Polski Kongres Klimatyczny 2023 Zapowiedź Już teraz można rejestrować swój udział w Polskim Kongresie Klimatycznym, który odbędzie się 16 i 17 marca 2023 r. w Warszawie, wraz z wieczorną galą Liderzy Transformacji Energetycznej. Podczas kongresu będą omawiane aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do strategii klimatycznych dla regionu Europy Środkowej i Północnej. Transformacja klimatyczno – energetyczna […]

Czasopismo 01/2023 (Styczeń)

Rola technologii CCUS w transformacji energetycznej.DOI: 10.15199/17.2023.1.1 Maciej Chaczykowski, Andrzej J. Osiadacz Zobacz streszczenie Technologie CCUS mogą potencjalnie odegrać kluczową rolę w transformacji energetycznej UE, mającej na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Istotne znaczenie w związku z tym mają działania w obszarze badań i innowacji. Tworzenie projektów CCUS na skalę przemysłową, pozwoli na […]

Sympozjum, GAZOWNICTWO W DOBIE ZMIAN”

Program Sympozjum:„Gazownictwo w dobie zmian”Zakopane, 13-15 stycznia 2023 r. Piątek, 13 stycznia 2023 r. 13.00 Przyjazd i rejestracja gości 13.30 – 14.30 Obiad   14.30 – 15.00 Otwarcie sympozjum i powitanie gości: (Prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa) Wystąpienia gości: Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Aktywów Państwowych, PKN Orlen S.A., PKN Orlen Oddział Centralny PGNiG. SESJA […]