Numer czasopisma: 06/LXXXIX/2015(czerwiec)

Szanowni Czytelnicy

 

 

Kolejny numer czasopisma ma charakter monotematyczny i poświęcony jest zagadnieniom związanym z GIS, modelowaniem i monitorowaniem w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Zamieszczono 9 artykułów poświeconych tym zagadnieniom.

Uwagę Szanownych Czytelników pragnę zwrócić na artykuł poświęcony próbie określenia kryteriów jakościowych do przetargu na koncepcję i projekt centralnego systemu sterowania produkcją wody dużego przedsiębiorstwa wodociągowego. Podstawą definiowania kryteriów było ustalenie zobiektywizowanych cech, ze względu na które oceniano i następnie klasyfikowano składane w ofercie koncepcje i projekty. Propozycje kryteriów powstały w wyniku współpracy zespołu złożonego z pracowników naukowych i pracowników przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji.

Bardzo ciekawe zagadnienie przedstawiono w artykule poświęconym innowacyjnemu systemowi do wykrywania wycieków oraz optymalnego sterowania w sieciach wodociągowych opartego na zdalnie przesyłanych danych pomiarowych. Zawarte w artykule dane stanowiły podsumowanie przeprowadzonych badań. W ramach realizowanego projektu stworzono system informatyczny do wykrywania wycieków w sieciach wodociągowych oraz przeprowadzono próby sterowania przepływami w sieci wodociągowej.

Niejako uzupełnieniem omówionego wyżej artykułu jest praca poświęcona metodom wykorzystywanym do diagnozowania wycieków wody z sieci wodociągowej. Zdaniem Autorów obecnie nie stosuje się procedur data mining służących do automatycznej numerycznej analizy zbiorów wyników pomiarów w celu identyfikacji w obserwowanych szeregach czasowych przepływów w sieciach wodociągowych świadczących o wzroście wycieków wody lub stanach awaryjnych. W artykule wykazano, że istnieje pilna potrzeba opracowania i wdrożenia takich procedur.

 

 

 

 

   Zbigniew Heidrich

                                                                                             Redaktor Naczelny

System Wspomagania Decyzji dla ujęcia wody ze sztuczną infiltracją » Zobacz streszczenie Andrzej Urbaniak
Jędrzej Bylka
Rafał Brodziak
Próba określenia kryteriów jakościowych do przetargu na koncepcję i projekt centralnego systemu sterowania produkcją wody dużego przedsiębiorstwa wodociągowego » Zobacz streszczenie Beata Kowalska
Dariusz Kowalski
Marian Kwietniewski
Interfejsy urządzeń wodociągowych » Zobacz streszczenie Andrzej Urbaniak
Zygmunt Kubiak
Zakres wdrażania Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT) w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji średniej wielkości » Zobacz streszczenie Aneta Mierzwa
Anna Musz
Anna Zygmuntowicz
Beata Kowalska
Dariusz Kowalski
Jarosław Chudzicki
Katarzyna Miszta-Kruk
Marian Kwietniewski
Wodnik - innowacyjny system do wykrywania wycieków oraz optymalnego sterowania w sieciach wodociągowych, oparty na zdalnie przesyłanych danych pomiarowych – wyniki badań. » Zobacz streszczenie Agnieszka Malesińska
Damian Sala
Jarosław Chudzicki
Jerzy Klimkowski
Katarzyna Miszta-Kruk
Marian Kwietniewski
Przemysław Kołakowski
Szanse i ograniczenia przy wprowadzaniu systemów GIS do zarządzania sieciami kanalizacyjnymi w Polsce » Zobacz streszczenie Bartosz Ślizewski
Marcin Szwagrzyk
Renata Woźniak-Vecchie
Diagnostyka warunków pomiaru przepływu ścieków na podstawie prostych analiz statystycznych » Zobacz streszczenie Bożena Gil
Wybrane metody wykorzystywane do diagnozowania wycieków wody z sieci wodociągowej » Zobacz streszczenie Daniel Sacoto
Janusz Łomotowski
Justyna Stańczyk
Tomasz Konieczny
Zastosowanie interpolacji przestrzennych, jako jednej z metod geograficznych systemów informacyjnych wyznaczania lokalizacji punktów kontroli jakości wody w systemach wodociągowych » Zobacz streszczenie Izabela Zimoch
Jarosław Paciej

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.