Numer czasopisma: 07/2014

Szanowni Czytelnicy,

W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono jeden artykuł z dziedziny gazownictwa,   siedem  artykułów z obszaru wodociągów i kanalizacji i jeden z gospodarki odpadamistalymi.

Artykuł z dziedziny gazownictwa poświęcony jest prezentacji wpływu taryf opłat za gaz oraz warunków klimatycznych na koszty ciepła w mieszkaniach ze zmodernizowaną instalacją centralnego ogrzewania i instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej. W konkluzji Autor artykułu wykazał, że wkolejnych latach w okresie listopad-kwiecień potrzeby centralnego ogrzewania zmniejszyły się o około 21%, a koszty zużycia gazu o 42%.

Spośród artykułów z dziedziny wodociągów i kanalizacji warto zapoznać się z treścią pracy dotyczącej wpływu nierównomierności przestrzennej opadów atmosferycznych na obliczanie pojemności kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych. W artykule zaprezentowano wyniki rozważań  na temat wpływu natężenia i kierunku deszczu nawalnego na wymaganą pojemność zbiornika retencyjnego.

Interesujące informacje zamieszczono także w artykule poświęconym metodom wstępnego przygotowania biomasylignocelulozowej do fermentacji metanowej. Autorzy artykułu wykazują,  ze rośliny uprawne, biomasa pożniwna, odpady z produkcji rolniczej bogate w substancje lignocelulozowemogą być  surowcem do produkcji biogazu.

W kolejnym artykule związanym z inżynierią środowiska zaprezentowano nowe doświadczenia i aplikacje  związane z zastosowaniem hydrofitowych oczyszczalni ścieków w gospodarce komunalnej. Autorki artykułu wskazują na kierunki dalszych badań związanych z aplikacją hydrofitowych oczyszczalni ścieków.

jednym z artykułów zaprezentowano metody oraz rozwiązania technologiczne pozwalające na  pozyskaniezwiększonej ilości tzw. wewnętrznego źródła węglaorganicznego do wspomagania usuwania związków biogennych ze ścieków.

 

                                                                                     Redaktor Naczelny


Wpływ taryf gazu i warunków klimatycznych na koszty ciepła dla odbiorców indywidualnych (W-1 - W-4) » Zobacz streszczeniedr inż. Ryszard Śnieżyk
Ocena stopnia dyslokacji objętości wody w sieciowych zbiornikach wodociągowych » Zobacz streszczenie Janusz R. Rak
Wpływ nierównomierności przestrzennej opadów na obliczanie pojemności kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych » Zobacz streszczenie Maciej Mrowiec
Najnowsze doświadczenia i aplikacje metody hydrofitowej w gospodarce komunalnej » Zobacz streszczenie Ewa Wojciechowska
Hanna Obarska-Pempkowiak
Magdalena Gajewska
Metody wstępnego przygotowania biomasy lignocelulozowej do fermentacji metanowej » Zobacz streszczenie Irena Wojnowska-Baryła
Katarzyna Bernat
Marcin Szatkowski
Sławomir Kasiński
Zastosowanie metody rt-pcr do detekcji pasożytniczych pierwotniaków jelitowych w wodach powierzchniowych miasta Krakowa » Zobacz streszczenie Michał Polus
Zastosowanie katalizatora heterogenicznego ZCu w procesie foto-Fentona » Zobacz streszczenie Rafał Schmidt
Renata Świderska-Dąbrowska
Wspomaganie substratowe biologicznego usuwania związków biogennych ze ścieków » Zobacz streszczenie Piotr Beńko
Tomasz Baczyński
Wiesława Styka
Gospodarka odpadami tekstylnymi Cz. III. Termiczne przekształcanie odpadów tekstylnych » Zobacz streszczenie Krystyna Lelicińska-Serafin
Piotr Manczarski

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.