Numer czasopisma: 03/2014

Szanowni Czytelnicy

 

 

            W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono jeden artykuł z dziedziny gazownictwa oraz sześć artykułów z dziedziny inżynierii środowiska.

            Artykuł, z dziedziny gazownictwa, poświęcony jest zagadnieniu wykorzystania układów kogeneracyjnych małoskalowych i mikroskalowych opartych i silniki spalinowe na gaz ziemny. W artykule przedstawiono uwarunkowania prawne związane z kwestiami ulg i dofinansowania „produkcji energii elektrycznej” z wykorzystaniem kogeneracji . Ponadto dokonano przeglądu konstrukcji oferowanych przez producentów silników spalinowych wykorzystujących gaz ziemny. Oceniono możliwości szerszego wykorzystania urządzeń kogeneracyjnych na gaz ziemny w kontekście strategii energetycznej Państwa i istniejącej infrastruktury przesyłowej.

            Spośród artykułów z dziedziny inżynierii środowiska warto zwrócić uwagę na pracę dotyczącą ekspertyz konstrukcyjnych przewodów wodociągowych. Zamieszczono przykład wskazujący na niedostateczną wiedzę niektórych decydentów dotyczącą uzyskiwanych efektów statyczno-wytrzymałościowych i hydraulicznych różnych technologii bezwykopowych oraz wskazano na różnicę między renowacją a rekonstrukcją rurociągów. Wskazano jakie czynniki statyczno-wytrzymałościowe mają wpływ na dobór technologii odnowy rurociągów oraz podano przykład ekspertyzy konstrukcyjnej przewodu wodociągowego.

            Z pozostałych artykułów warto zapoznać się z treścią pracy dotyczącej przeglądu literatury dotyczącej wykorzystania zdezintegrowanych osadów nadmiernych/recyrkulowanych do wspomagania usuwania ze ścieków związków biogennych. W artykule przedstawiono główne zagadnienia podejmowane w pracach badawczych nad możliwością zastosowania związków organicznych pozyskanych w procesie dezintegracji osadów nadmiernych bądź recyrkulowanych, jako dodatkowego źródła węgla organicznego dla zwiększenia efektywności usuwania ze ścieków związków biogennych. Autorki artykułu zwróciły uwagę, że o ile dosyć dobrze rozpoznanym wydaje się możliwość zastosowania zintegrowanych osadów do wspomagania usuwania ze ścieków związków azotu, o tyle nadal zbyt mało prac prowadzi się w obszarze zintegrowanego biologicznego usuwania azotu i fosforu.

 

                                                                                          Zbigniew Heidrich

                                                                                          Redaktor Naczelny

Wykorzystanie układów kogeneracyjnych małoskalowych i mikroskalowych opartych o silniki spalinowe na gaz ziemny » Zobacz streszczenie Rafał Andrzejczyk
Tomasz Muszyński
Optymalizacja sterowania systemem zaopatrzenia w wodę na przykładzie Stacji Uzdatniania Wody Gruszczyn – Aquanet Poznań.Cz. II » Zobacz streszczenie Agata Maciołek
Andrzej Siarkiewicz
Martijn Bakker
Paweł Karolczak
Tomasz Majewicz
Ekspertyzy konstrukcyjne przewodów wodociągowych » Zobacz streszczenie Andrzej Kuliczkowski
Modelowanie systemu odwodnienia miasta z uwzględnieniem obiektów lid na przykładzie dachów zielonych » Zobacz streszczenie Błażej Berliński
Grażyna Sakson
Techniki immobilizacji stosowane w biotechnologiach ochrony środowiska » Zobacz streszczenie Krzysztof Wojciechowski
Tomasz Czaiński
Instrumenty prawne odpowiedzialności administracyjnej w ochronie środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód, cz. 2 » Zobacz streszczenie Anna Budny
Marcin Sobota
Przegląd literatury nawykorzystaniem zdezintegrowanych osadów nadmiernych/recyrkulowanych do wspomagania usuwania ze ściekówzwiązków biogennych » Zobacz streszczenie Justyna Walczak
Monika Żubrowska-Sudoł

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.