Numer czasopisma: 06/2014

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer czasopisma, zachęcając do przeczytania artykułów, których problematyka dotyczy między innymi szeroko pojętego systemu kanalizacji. W jednym z nich omówiono główne przyczyny, rodzaje i skutki występujących nieprawidłowości w funkcjonowaniu grawitacyjnych systemów kanalizacyjnych. Przedstawiono wyniki analizy porównawczej wskaźników awaryjności przewodów kanalizacyjnych uzyskanych na podstawie danych z literatury krajowej z  wynikami badań ankietowych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji w Polsce oraz w Brandenburgii, a następnie oceniono stan i zakres badań awaryjności kanalizacji w Polsce.

Warto zapoznać się także z możliwymi  strategiami modernizacji małych oczyszczalniscieków w perspektywie zmian przepisów prawnych zaostrzających wymagania odnośnie usuwania w nich biogenów. W polecanym artykule  na przykładach dwóch małych oczyszczalni ścieków przedstawiono rózne sposoby rozwiązania tego problemu w odniesieniu do azotu. Pokazano jak z wykorzystaniem uproszczonych badań symulacyjnych można weryfikować wybór strategii modernizacji małej oczyszczalni .

W kolejnym artykule dotykającym podobnego obszaru tematycznego dokonano przeglądu jednowymiarowych modeli osadników wtórnych, stosowanych w mechaniczno ? biologicznych oczyszczalniach ściekówwskazujac na niepewności w wyznaczaniu prędkości opadania strefowego osadu czynnego oraz współczynnika dyspersji, rzutujące na niepewność wyników modelowania pracy osadnika.

W bieżącym numerze duzo miejsca poświęcamy także tematyce unieszkodliwiania odpadów.  W jednym z artykułów omówiono zagadnienia technologiczne mechaniczno-biologicznego (ze szczególnym uwzględnieniem etapu biologicznego) przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (czesc II artykułu zamieszczonego w poprzednim numerzePublikujemy także II częsć opracowania dotyczącego gospodarki odpadami tekstylnymi. W kolejnym artykule, także stanowiącym kontynuację treści zamieszczonych  w poprzednim numerze, przedstawiono aspekty merytoryczne, w tym podstawy metodyczne wykonywania Przegladu Ekologicznego składowisk odpadów, który stanowi obowiązujący w Polsce środek prawny, gwarantujący właściwe i wyważone podejmowanie decyzji o warunkach eksploatacji istniejących instalacji z uwzględnieniem warunków środowiskowych.

Zainteresowani tematyką gazownictwa znajdą informacje o metodzie wyznaczaniatemperatury bazowej budynku, liczby stopniodni grzania  i prognozowaniu zużycia gazu, ilustrowane przykładami budynków rzeczywistych. Ponadto w numerze możecie Państwo znaleźć analizę ciekawych wyników badań laboratoryjnych nad usuwaniem nadmiernej zawartości azotanów z wody przeznaczonej do picia na drodze zastosowania procesów redukcyjnych z użyciem żelaza metalicznego, zakończoną propozycją układu technologicznego stacji uzdatniania takiej wody.

Wyznaczanie temperatury bazowej budynku i prognozowanie zużycia gazu » Zobacz streszczenie Józef Dopke
Awaryjność kanalizacji grawitacyjnej w wybranych systemach komunalnych » Zobacz streszczenie Halina Hotloś
Małgorzata Kutyłowska
Badania procesu usuwania azotanów z wody do picia z użyciem procesów redukcyjnych » Zobacz streszczenie Marek Apolinarski
Strategie modernizacji małych oczyszczalni ścieków w celu zwiększenia efektywności usuwania azotu » Zobacz streszczenie Jerzy Mikosz
Zbigniew Mucha
Jednowymiarowe modele matematyczne osadników wtórnych » Zobacz streszczenie Maciej Pawlak
Ryszard Błażejewski
Gospodarka odpadami tekstylnymi –Cz. II. Metody zagospodarowania odpadów tekstylnych » Zobacz streszczenie Krystyna Lelicińska-Serafin
Piotr Manczarski
Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych – Cz.II. Zagadnienia technologiczne » Zobacz streszczenie Piotr Manczarski
Przeglądy ekologiczne składowisk odpadów - Cz II. Aspekty merytoryczne » Zobacz streszczenie Piotr Manczarski

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.