Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

XXV Kongres Techników Polskich

16 czerwca 2016 r., sesją plenarną w Domu Technika NOT we Wrocławiu (ul. Piłsudskiego 74), rozpocznie się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy XXV Kongres Techników Polskich (KTP) organizowany wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich (SZIP)
XXV Kongres będzie przebiegał pod hasłem „Technika – Człowiekowi”, a III Światowy Zjazd pod hasłem „Inżynierowie Polsce i Światu”. Celem obu spotkań jest integracja i wymiana doświadczeń będących udziałem inżynierów z kraju oraz mieszkających i pracujących poza jego granicami. Tematami debat plenarnych i konferencji naukowo-technicznych będą istotne dla polskiej gospodarki zagadnienia, m.in.: relacje między nauką a gospodarką, transfer zaawansowanych technologii; kształcenie inżynierów; perspektywy polskiej energetyki oraz infrastruktury transportowej na tle światowym; budowa społeczeństwa informacyjnego w dobie cyfryzacji, oraz uwarunkowania ekologiczne rozwoju cywilizacji.Uczestnicy XXV KTP i III SZIP zapoznają się z raportem wypracowanym na II Kongresie Elektryków Polskich, a także z najnowszymi tendencjami IT (Information Technology) w odniesieniu do urządzeń i aplikacji. Interesującymi tematami będzie współdziałanie techniki z medycyną, gospodarka wodna a zmiany klimatyczne oraz infrastruktura – budownictwo – BIM. W czasie wrocławskich obrad zostaną podjęte także aktualne obecnie zagadnienia umowy dotyczącej strefy wolnego handlu między USA a UE oraz roli inżynierów w reindustrializacji.Wydarzenie zainauguruje sesja otwierająca, na której wykład pt. „Cywilizacyjna i kulturowa rola techniki” wygłosi prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012.Inauguracja obu wydarzeń odbędzie się w czwartek, 16 czerwca br., o godz. 10.00, w DomuTechnika NOT we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 74. Recepcja działać będzie od godz. 9.00.Pierwszą sesję merytoryczną pt. „Rola inżynierów w konkurencyjnej gospodarce”, poprowadzą wspólnie prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej oraz prof. Andrzej Nowak – Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej.Drugi dzień obrad (piątek, 17 czerwca) rozpocznie się w gmachu Politechniki Wrocławskiej przyul. Janiszewskiego 11-13. Zainauguruje go o godz. 9.30 sesja plenarna pt. „Kształcenie i kariery inżynierskie w perspektywie globalizacji i rozwoju techniki – perspektywy dla młodych”, której moderatorami będą prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski – Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektor Politechniki Wrocławskiej oraz prof. dr hab. inż. Radosław Michałowski – University of Michigan USA.Więcej informacji o wydarzeniach, także ich program odpowiednio na stronach:XXV Kongres Techników Polskich ktp.enot.plIII Światowy Zjazd Inżynierów Polskich szip.org.pl

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Święto Politechniki Warszawskiej

 W ramach celebracji Święto Politechniki Warszawskiej 2023  w dniu 15.11.br. ,na uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Warszawskiej w Małej Auli Gmachu Głównego zostały wręczone odznaczenia dla

Czytaj więcej »

Czasopismo 10/2023 (październik)

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 1: Przegląd istniejącej infrastruktury.DOI: 10.15199/17.2023.10.1 Tomasz Cieślik, Piotr Narloch,

Czytaj więcej »