Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

XI Forum Inżynierskie

XI Forum Inżynierskie
„Innowacje w przemyśle maszyn i urządzeń”

Międzynarodowe Targi Poznańskie,
pierwszy dzień Targów Innowacje-Technologie-Maszyny
4 czerwca 2013 r.
Centrum Kongresowe w pawilonie 15, sala 1F

R a m o w y    p r o g r a m
10.00-10.30 Otwarcie Forum
10.30-11.45 I Panel
„Intensywna współpraca jednostek naukowo-badawczych z przedsiębiorcami – efekty i korzyści”- uczestnicy panelu: 
prof. dr hab. inż. Józef S. Suchy – wiceprezes NOT, Przewodniczący Zespołu Ekspertów Projektów Celowych NOT, dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH oraz
• przedstawiciel IMBiGS,
• przedstawiciel PIMR,
• przedstawiciel OPI,
• przedstawiciel BGK,
• przedstawiciel Centrum Innowacji NOT,
• przedstawiciele wybranych firm, które zrealizowały innowacyjne projekty
11.45-12.00 
Informacja o poręczeniach i gwarancjach bankowych w ramach programu „Gwarancje de minimis – wsparcie dla małych i średnich firm” – przedstawiciel BGK

12.00-12.30 przerwa kawowa
12.30-13.30 II Panel
„Innowacyjne maszyny i urządzenia rolnicze i spożywcze – przegląd zrealizowanych projektów celowych oraz sfinansowanych kredytem technologicznym”
uczestnicy panelu: dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw. – Z-ca Dyrektora ds. Naukowych PIMR oraz przedstawiciele firm – msp- prezentacje

13.30-14.30 III Panel
„Nowoczesne maszyny i technologie dla budownictwa, górnictwa skalnego i gospodarki odpadami”
uczestnicy panelu: prof. dr hab. inż. Zbigniew Starczewski – Z-ca Dyrektora ds. Naukowych IMBIGS oraz przedstawiciele firm – msp- prezentacje

14.30-14.45 Podsumowanie i zamknięcie Forum
14.45 Obiad dla uczestników

Debatę na Forum będą prowadzić profesjonalni dziennikarze: red. Krzysztof Michalski
i red. Janusz Kowalski

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”