Szukaj

DOI: 10.15199/17.2024.1.5

Zastosowanie techniki FTIR i metod chemometrycznych do oceny procesu biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych osadem czynnym / Application of the FTIR technique and chemometric methods to evaluate the biological process of municipal wastewater treatment with activated sludge Krzysztof Piaskowski, Bartosz Walendzik DOI: 10.15199/17.2024.1.5, styczeń 2024 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.12.5

Mobilność metali ciężkich w osadach ściekowych z oczyszczalni MBR i analiza ryzyka przyrodniczego ich wykorzystania / Mobility of Heavy Metals in Sewage Sludge from MBR Wastewater Treatment Plants and the Ecological Risk Analysis of Their Environmental Utilization Robert Kowalik, Agata Janaszek DOI: 10.15199/17.2023.12.5, grudzień 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.11.5

Algorytm obliczania śladu węglowego miejskiej oczyszczalni ścieków – część druga / Algorithm of carbon footprint calculation for municipal wastewater treatment plant – part two Paulina Szulc-Kłosińska, Zbysław Dymaczewski DOI: 10.15199/17.2023.11.5, listopad 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.10.4

Algorytm obliczania śladu węglowego miejskiej oczyszczalni ścieków – część pierwsza / Algorithm of carbon footprint calculation for municipal wastewater treatment plant – part one Paulina Szulc-Kłosińska, Zbysław Dymaczewski DOI: 10.15199/17.2023.10.4, październik 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.9.5

Technologia wody i ścieków – tradycja i współczesność ujęcie syntetyczne / Water and wastewater technology – Tradition and contemporary (present day) Synthetic approach Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Marek M. Sozański DOI: 10.15199/17.2022.9.5, wrzesień 2022 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2021.12.5

Ocena efektywności działania oczyszczalni ścieków z produkcji napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych / Evaluation of efficiency of the WWTP, treating wastewater from non-alkohol and low-alcohol beverages Radosław Żyłka, Wojciech Dąbrowski DOI: 10.15199/17.2021.12.5, grudzień 2021 Pobierz PDF