Szukaj

Algorytm obliczania śladu węglowego miejskiej oczyszczalni ścieków – część pierwsza / Algorithm of carbon footprint calculation for municipal wastewater treatment plant – part one

Paulina Szulc-Kłosińska, Zbysław Dymaczewski

DOI: 10.15199/17.2023.10.4, październik 2023

Pobierz PDF