Szukaj

DOI: 10.15199/17.2023.11.5

Algorytm obliczania śladu węglowego miejskiej oczyszczalni ścieków – część druga / Algorithm of carbon footprint calculation for municipal wastewater treatment plant – part two Paulina Szulc-Kłosińska, Zbysław Dymaczewski DOI: 10.15199/17.2023.11.5, listopad 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.10.4

Algorytm obliczania śladu węglowego miejskiej oczyszczalni ścieków – część pierwsza / Algorithm of carbon footprint calculation for municipal wastewater treatment plant – part one Paulina Szulc-Kłosińska, Zbysław Dymaczewski DOI: 10.15199/17.2023.10.4, październik 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.5.3

Jakość i sposoby wykorzystania biogazu na oczyszczalniach ścieków należących do Aquanet S.A. / Parameters and ways of using biogas in sewage treatment plants belonging to Aquanet S.A. Monika Pielach, Tomasz Kurant DOI: 10.15199/17.2023.5.3, maj 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.11.3

Technologia wykorzystywania gazów kopalnianych dla celów energetycznych na przykładzie instalacji sprężania metanu / Technology of using mine gases for energy purposes on the example of a methane compression installation Dominika Sopa Partner, Zbigniew Tałach DOI: 10.15199/17.2022.11.3, listopad 2022 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2021.12.2

Wpływ stałego pola magnetycznego na fermentację metanową komunalnych osadów ściekowych / Influence of a constant magnetic field on methane fermentation of municipal sewage sludge Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Joanna Kazimierowicz DOI: 10.15199/17.2021.12.2, grudzień 2021 Pobierz PDF,