Szukaj

Wpływ stałego pola magnetycznego na fermentację metanową komunalnych osadów ściekowych / Influence of a constant magnetic field on methane fermentation of municipal sewage sludge

Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Joanna Kazimierowicz

DOI: 10.15199/17.2021.12.2, grudzień 2021

Pobierz PDF,


Skip to content