Szukaj

DOI: 10.15199/17.2024.2.1

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 2 – obliczenia / Overview of currently existing LNG facilities worldwide, technical aspects of an individual station, and forecasting gas consumption. Part 2. – calculations Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Andrzej Żero DOI: 10.15199/17.2024.2.1, luty 2024 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2024.1.1

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastoswania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG / Four decades of development and use of Coriolis flow meters as measuring devices in gas industry. Possibilities of applying Coriolis mass flow meters for LNG measurements Grzegorz Rosłonek DOI: 10.15199/17.2024.1.1, styczeń 2024 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.10.1

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 1: Przegląd istniejącej infrastruktury / Overview of currently existing LNG facilities worldwide, technical aspects of an individual station, and forecasting gas consumption part 1 – review of existing infrastructure Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Andrzej Żero DOI: 10.15199/17.2023.10.1, październik 2023 […]

DOI: 10.15199/17.2023.3.1

BioLNG – wyzwania pomiarowe w procesie produkcji i układach rozliczeniowych / BioLNG – measurement challenges in production and billing systems Wojciech Kurek, Przemysław Kubaszewski DOI: 10.15199/17.2023.3.1, marzec 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.10.1

Integracja sieci gazowej z inteligentnym systemem energetycznym jako element efektywności, niezawodności i trwałości systemu multienergetycznego / Integration of the gas network with an intelligent energy system as an element of efficiency, reliability and sustainability of the multi-energy system Michał Kałowski DOI: 10.15199/17.2022.10.1, pażdziernik 2022 Pobierz PDF

Skip to content