Szukaj

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 2 – obliczenia / Overview of currently existing LNG facilities worldwide, technical aspects of an individual station, and forecasting gas consumption. Part 2. – calculations

Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Andrzej Żero

DOI: 10.15199/17.2024.2.1, luty 2024

Pobierz PDF


Skip to content