Szukaj

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 1: Przegląd istniejącej infrastruktury / Overview of currently existing LNG facilities worldwide, technical aspects of an individual station, and forecasting gas consumption part 1 – review of existing infrastructure

Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Andrzej Żero

DOI: 10.15199/17.2023.10.1, październik 2023

Pobierz PDF


Skip to content