Szukaj

DOI: 10.15199/17.2024.2.1

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 2 – obliczenia / Overview of currently existing LNG facilities worldwide, technical aspects of an individual station, and forecasting gas consumption. Part 2. – calculations Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Andrzej Żero DOI: 10.15199/17.2024.2.1, luty 2024 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.10.1

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 1: Przegląd istniejącej infrastruktury / Overview of currently existing LNG facilities worldwide, technical aspects of an individual station, and forecasting gas consumption part 1 – review of existing infrastructure Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Andrzej Żero DOI: 10.15199/17.2023.10.1, październik 2023 […]

Skip to content