Szukaj

DOI: 10.15199/17.2023.5.3

Jakość i sposoby wykorzystania biogazu na oczyszczalniach ścieków należących do Aquanet S.A. / Parameters and ways of using biogas in sewage treatment plants belonging to Aquanet S.A. Monika Pielach, Tomasz Kurant DOI: 10.15199/17.2023.5.3, maj 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.11.6

Zastosowanie recyklingu materiałowego w produkcji wypełnień aktywnych i określenie ich skuteczności podczas beztlenowego oczyszczania ścieków mleczarskich / Application of recycling materials for active fillings production and determination of their effectiveness in the anaerobic treatment of dairy wastewater Marcin Zieliński, Joanna Kazimierowicz, Marcin Dębowski DOI: 10.15199/17.2022.11.6, listopad 2022 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2021.12.2

Wpływ stałego pola magnetycznego na fermentację metanową komunalnych osadów ściekowych / Influence of a constant magnetic field on methane fermentation of municipal sewage sludge Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Joanna Kazimierowicz DOI: 10.15199/17.2021.12.2, grudzień 2021 Pobierz PDF,

DOI: 10.15199/17.2021.11.3

Analiza efektywności wytwarzania biogazu otrzymanego przy wykorzystaniu osadów ściekowych na przykładzie oczyszczalni ścieków w Siedlcach / Analysis of the efficiency of biogas production obtained with the use of sewage sludge on the example of the sewage treatment plant in Siedlce Ewa Sadowska DOI: 10.15199/17.2021.11.3, listopad 2021 Pobierz PDF