Szukaj

Zastosowanie recyklingu materiałowego w produkcji wypełnień aktywnych i określenie ich skuteczności podczas beztlenowego oczyszczania ścieków mleczarskich / Application of recycling materials for active fillings production and determination of their effectiveness in the anaerobic treatment of dairy wastewater

Marcin Zieliński, Joanna Kazimierowicz, Marcin Dębowski

DOI: 10.15199/17.2022.11.6, listopad 2022

Pobierz PDF