Szukaj

DOI: 10.15199/17.2023.4.5

Potencjał free coolingu w pośrednich układach chłodzenia na przykładzie miasta Wrocławia / Free cooling potential in indirect cooling systems on the example of the city of Wrocław Maria Kostka, Agnieszka Zając DOI: 10.15199/17.2023.4.5, kwiecień 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.3.2

Kominowe systemy odprowadzania spalin z gazowych kotłów kondensacyjnych / Chimney exhaust systems for gas condensing boilers Zbigniew A. Tałach, Roman Nowak DOI: 10.15199/17.2023.3.2, marzec 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.10.4

Gazowe promienniki tarasowe jako praktyczne i wysokoefektywne źródła ciepła do przestrzeni otwartych / Gas patio heaters as practical and highly effective heat sources for open spaces Piotr Cembala, Iwona Stachurek DOI: 10.15199/17.2022.10.4, październik 2022 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2021.11.5

Poprawa parametrów energetycznych budynku jednorodzinnego – alternatywne sposoby zaopatrzenia w energię / An improvement of the energy parameters at the family building – an alternative way of energy supply Alicja Ewa Urbanowicz, Natalia Mysiakowska DOI: 10.15199/17.2021.11.5, listopad 2021 Pobierz PDF

Skip to content