Szukaj

Potencjał free coolingu w pośrednich układach chłodzenia na przykładzie miasta Wrocławia / Free cooling potential in indirect cooling systems on the example of the city of Wrocław

Maria Kostka, Agnieszka Zając

DOI: 10.15199/17.2023.4.5, kwiecień 2023

Pobierz PDF