Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Szanowni Czytelnicy,

W dniu 17 lipca 2023 r. został ogłoszony komunikat Ministra Edukacji i Nauki, w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Naszemu  czasopismu przyznano 140 pkt. To wielki sukces i rezultat ciężkiej pracy całego  Kolegium Redakcyjnego  oraz Autorów artykułów . Miesięcznik „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” jest czasopismem naukowo- technicznym o ponad stuletniej historii.  Publikowane są w nim artykuły dotyczące gazownictwa, gospodarki odpadami, wodocią­gów, kanalizacji, oczyszczania wody i ścieków oraz odnawialnych źródeł energii.

                            Artykuły zamieszczane w GWiTS są recenzowane. Skierowane są zarówno do pracowników Uczelni, studentów odpowiednich specjalności, jak również do osób związanych z przemysłem i gospodarką komunalną.

W skład Kolegium Redakcyjnego i Rady Programowo – Naukowej wchodzą uznani w Polsce i na świecie specjaliści, co bardzo pomaga w utrzymaniu wysokiego poziomu merytorycznego i  umiędzynarodowieniu  cza­sopisma. Artykuły są  publikowane  zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Specyfika tych  artykułów może stanowić wkład w rozwój innowacji , dotyczących dyscypliny naukowej – Inżynieria Środowiska, Górnictwo, Energetyka. Mamy ambicję, aby nasze czasopismo stało się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy nauką a przemysłem. W Polsce jest wiele ośrodków naukowych, które mogą się pochwalić wymiernymi osiągnięciami w tej dziedzinie. Jest duże zainteresowanie przemysłu nowoczesnymi rozwiązaniami. Niestety, ze względu na dotychczasową niską punktację  miesięcznika „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” , bardzo wiele artykułów o tematyce naszego czasopisma, publikowane było w  wysoko punktowanych periodykach zagranicznych. To powodowało, że  artykuły te znane były  tylko niewielkiej grupie osób w kraju – rzadko trafiały do rąk zainteresowanych, co było  dużą stratą dla nauki i gospodarki polskiej. Mam nadzieję, że obecnie liczba punktów będzie  zachętą dla  większości Autorów do publikowania ciekawych artykułów w GWiTS.

                                                                                                       Zapraszamy

                                                                                                   Andrzej J. Osiadacz

                                                                                                   Redaktor Naczelny GWiTS

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”