Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Sympozjum, GAZOWNICTWO W DOBIE ZMIAN”

Program Sympozjum:
„Gazownictwo w dobie zmian”
Zakopane, 13-15 stycznia 2023 r.

Piątek, 13 stycznia 2023 r.

13.00Przyjazd i rejestracja gości
13.30 – 14.30Obiad
  14.30 – 15.00Otwarcie sympozjum i powitanie gości: (Prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa) Wystąpienia gości: Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Aktywów Państwowych, PKN Orlen S.A., PKN Orlen Oddział Centralny PGNiG.
SESJA I     15.00 – 16.00    Wieloaspektowe działania gazownictwa w nowych warunkach gospodarczych
  15.00 –16.00                       16.00 –16.10  Założenia aktualizacji polityki energetycznej Polski – 2040Racjonalność w planowaniu projektów gazowych w obecnych czasachKrajowa polityka gospodarcza w dobie zmianKierunki aktualizacji KPEiK/PEP2050 w świetle zmian geopolitycznych oraz polityki klimatycznej i ochrony środowiska UE     Panel dyskusyjny: Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Aktywów Państwowych, PKN Orlen, PKN Orlen Oddział Centralny PGNiG, ING Bank Śląski, Wise Europa, Regulatory Assistance Project, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, GE Power, Politechniki Warszawskiej. Przerwa kawowa.
SESJA II     16.10 – 17.30   Kierunki reformy gazownictwa w dobie zmian
  16.10 –17.30  REPowerEU – nowe propozycje celów.Wpływ nowych uwarunkowań na rolę gazu ziemnego w transformacji w tym pakiet FF55 oraz gazowy.Nowa legislacja unijna (kryzysowa) – ich zakres i wpływ na rynek energii: w tym m.in. magazynowa ws. redukcji zużycia gazu i redukcji zużycia energii.Zastąpienie dostaw z Rosji innymi źródłami dostaw.Stan prac legislacyjnych dotyczących regulacji krajowych w tym m.in. OZE, biometan, wodór oraz wpływ regulacji unijnych na politykę klimatyczną.   Prezentacje: Przedstawiciele PKN Orlen Oddział Centralny PGNiG (Bruksela), Kancelaria KW&W. Panel dyskusyjny: Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, PKN Orlen Oddział Centralny PGNiG (Bruksela), Kancelarii KW&W, Politechniki Warszawskiej.
18.00Spotkanie plenerowe (I grupa).
18.45Spotkanie plenerowe (II grupa).

Sobota, 14 stycznia 2023 r.

SESJA III    10.00 – 13.00Przyszłość dla multienergetyki
10.00 – 11.15      11.15 – 11.30   11.30 – 13.00  Część I Transformacja energetyczna – trendy światowe.Miks energetyczny – prąd i gaz zazieleniony, biometan, wodór, OZE.Megatrendy w energetyce.Strategie wodorowe.Gazy odnawialne jako remedium na kryzys energetyczny.Innowacje w sektorze rafineryjnym.Infrastruktura przesyłowa i wpływ wodoru na materiały konstrukcyjne.     Panel dyskusyjny: Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, PKN Orlen, Urzędu Dozoru Technicznego, Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Uniwersytetu Warszawskiego, Firmy Hynfra, PKN Orlen Oddział Centralny PGNiG; PGNiG OD, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, PSG, Akademii Górniczo-Hutniczej.   Przerwa kawowa   Część II Gospodarka nisko i zero emisyjna w optyce branży gazowniczej.   Prezentacje kluczowych działań firm sektora multienergetycznego w tym m.in.: PKN Orlen, PKN Orlen Oddział Centralny PGNiG, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, PSG. Panel dyskusyjny: Przedstawiciele: PSG, PKN Orlen, PKN Orlen Oddział Centralny PGNiG, Instytut Nafty i Gazu, Gas-Storage Poland, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, Politechniki Warszawskiej.
13.00 – 14.00Obiad.
14.15 – 19.00Spotkania kuluarowe/udział w skokach narciarskich.
19.30Wieczór regionalny.

Niedziela, 15 stycznia 2023 r.  po śniadaniu wyjazd (do godz. 11:00) Udział w spotkaniach i wieczorze regionalnym w stroju casual.

Uwaga! Lista uczestników ujętych w programie jest w trakcie uzgadniania.

Organizator: Izba Gospodarcza Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Tel: +48 22 631 08 38, www.igg.pl, e-mail: office@igg.pl

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 02/2024 (Luty)

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 2 – obliczeniaDOI: 10.15199/17.2024.2.1 Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Andrzej

Czytaj więcej »

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”