Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
NAUKOWO-TECHNICZNA

„WYZWANIA ORAZ PROBLEMY MAŁYCH SYSTEMÓW
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH”

TEMATYKA KONFERENCJI

 • Perspektywy rozwoju branży wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach wiejskich
 • Nowe możliwości zarządzania małymi systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi
 • Monitoring w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Zagrożenia oraz problemy eksploatacyjne małych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Nowe rodzaje zanieczyszczeń i zagrożeń dla jakości wody i ścieków
 • Aspekty prawne i środowiskowe wykorzystania wód podziemnych dla celów wodociągowych
 • Zasoby wód powierzchniowych w świetle zintegrowanej gospodarki wodnej
 • Wyzwania stojące przed dostawcami wody w aspekcie zapisów Dyrektywy (2020/2184) 
  ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • Efektywne rozwiązania techniczne i technologiczne w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków
  na terenach wiejskich
 • Technologie zagospodarowania osadów z małych oczyszczalni ścieków

więcej…

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Wydanie 02/2023

Szanowni Czytelnicy, W lutowym  numerze czasopisma znajdziecie Państwo siedem interesujących artykułów. W pierwszym artykule dokonano przeglądu nowoczesnych technologii, związanych z zarządzaniem sieciami gazowymi w warunkach

Czytaj więcej »