Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
NAUKOWO-TECHNICZNA

„WYZWANIA ORAZ PROBLEMY MAŁYCH SYSTEMÓW
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH”

TEMATYKA KONFERENCJI

 • Perspektywy rozwoju branży wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach wiejskich
 • Nowe możliwości zarządzania małymi systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi
 • Monitoring w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Zagrożenia oraz problemy eksploatacyjne małych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Nowe rodzaje zanieczyszczeń i zagrożeń dla jakości wody i ścieków
 • Aspekty prawne i środowiskowe wykorzystania wód podziemnych dla celów wodociągowych
 • Zasoby wód powierzchniowych w świetle zintegrowanej gospodarki wodnej
 • Wyzwania stojące przed dostawcami wody w aspekcie zapisów Dyrektywy (2020/2184) 
  ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • Efektywne rozwiązania techniczne i technologiczne w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków
  na terenach wiejskich
 • Technologie zagospodarowania osadów z małych oczyszczalni ścieków

więcej…

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”