Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Issue 10/2023 (October)

An overview of currently existing LNG facilities in the world, technical aspects of a single station, and gas consumption forecasting. Part 1: Review of existing infrastructure.
DOI: 10.15199/17.2023.10.1

Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Andrzej Żero


The new investing effectiveness evaluation multi-criteria method in modern energy supply systems.
DOI: 10.15199/17.2023.10.2

Waldemar Kamrat


City’s retention potential. Part 1: Methods.
DOI: 10.15199/17.2023.10.3

Paulina Rybka, Jakub Jurasz, Marcin Wdowikowski


Algorithm of carbon footprint calculation for municipal wastewater treatment plant – part one
DOI: 10.15199/17.2023.10.4

Paulina Szulc-Kłosińska, Zbysław Dymaczewski

Last issue

Latest news

Issue 09/2023 (September)

Simulation of gas composition tracking in a gas transmission pipeline.DOI: 10.15199/17.2023.9.1 Tomasz Bleschke, Maciej Chaczykowski Abstract This paper analyzes the tracking of hydrogen fraction in

Czytaj więcej »

Issue 07-08/2023 (July-August)

Hydrogen – the blue-green revolution.DOI: 10.15199/17.2023.7.1 Marta Gburzyńska, Michał Kwaśniewski Abstract The article presents the hydrogen goals and strategy of the European Union and Poland

Czytaj więcej »