Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Issue 07-08/2023 (July-August)

Hydrogen – the blue-green revolution.
DOI: 10.15199/17.2023.7.1

Marta Gburzyńska, Michał Kwaśniewski


Water hummer in fluid networks.
DOI: 10.15199/17.2023.7.2

Andrzej J. Osiadacz


Compound stress state in a gas transmission pipeline.
DOI: 10.15199/17.2023.7.3

Wojciech Kostowski, Natalia Kotuła, Ida Wilczek, Grzegorz Nowak


Heavy rainfall modeling in an urban catchment area on the example of Szczecin.
DOI: 10.15199/17.2023.7.4

Magda Wawrzyniak, Marcin Wdowikowski


Characteristics of the microalgae-bacterial consortia biomass used in the treatment of the liquid fraction of digested municipal sewage sludge.
DOI: 10.15199/17.2023.7.5

Joanna Kazimierowicz, Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Alona Vdovychenko


Efficienty assessment of Ciechanów sewage treatment plant.
DOI: 10.15199/17.2023.7.6

Małgorzata Świtkowska, Weronika Dalecka


The Green alternative to natural gas.
DOI: 10.15199/17.2023.7.7

Małgorzata Kwestarz, Natalia Banasik

Last issue

Latest news

Issue 06/2023 (June)

Natural Gas Hydrogen Composition Sensor.DOI: 10.15199/17.2023.6.1 Edward Cieślar Abstract This article describes the gas composition sensor that allows testing of any ternary mixtures. The originally

Czytaj więcej »

Issue 05/2023 (May)

Concept of using a qualitative method to assess the risk of medium and low pressure networks.DOI 10.15199/17.2023.5.1 Andrzej Rudzki Abstract Network control area, risk assessment

Czytaj więcej »

Issue 04/2023 (April)

Comparative analysis of hydrogen production technologiesDOI:10.15199/17.2023.4.1 Kacper Pawłowski Abstract Situation on the Energy market forces the public to search alternative sources of energy. Conventional fuels

Czytaj więcej »