Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 11/2023 (listopad)

Rozwój polskiej energetyki na drodze transformacji i harmonizacji z europejską polityką energetyczno-klimatyczną
DOI: 10.15199/17.2023.11.1

Waldemar Kamrat


Awarie sieci podziemnych i ich wpływ na stan nawierzchni ulic na przykładzie infrastruktury miejskiej w Płocku
DOI: 10.15199/17.2023.11.2

Małgorzata J. Kacprzak, Piotr Gryszpanowicz


Zużycie wody ciepłej i zimnej w latach 2011-2022 na przykładzie wybranych budynków wielorodzinnych

DOI: 10.15199/17.2023.11.3

Ewa Hołota, Anna Życzyńska, Grzegorz Dyś


Porównanie wpływu dawkowania koagulantów żelazowych do osadu poddawanego fermentacji, na zmniejszenie zawartości siarkowodoru w produkowanym biogazie.
DOI: 10.15199/17.2023.11.4

Dariusz Kozłowski, Katarzyna Ignatowicz


Algorytm obliczania śladu węglowego miejskiej oczyszczalni ścieków – część druga

DOI: 10.15199/17.2023.11.5

Paulina Szulc-Kłosińska, Zbysław Dymaczewski


Efektywne napowietrzanie w instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych
DOI: 10.15199/17.2023.11.6

Robert Sidełko, Piotr Grabek

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”