Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 1-2/95/2021 (styczeń-luty)

Szanowni Czytelnicy,

W pierwszym w roku 2021 styczniowo-lutowym numerze czasopisma prezentujemy sześć artykułów. W pierwszym z nich przedstawiono podstawową funkcjonalność systemu informacji o  klientach (Customer Information System) i  systemu zarządzania relacjami z  klientami (Customer Relationship Management) w zastosowaniu do przedsiębiorstw sieciowych, w szczególności omawiając procedury i narzędzia w zarządzaniu kontaktami z klientami na przykładzie systemu dystrybucji gazu ziemnego. Trzy kolejne artykuły dotykają zagadnień szeroko pojętej inżynierii środowiska w kontekście światowej pandemii koronawirusa COVID 19 i innych możliwych w przyszłości chorób wirusowych. Pierwszy pokazuje znaczenie mikrobiologii w inżynierii środowiska w przywołanym kontekście, w drugim zostały omówione potencjalne drogi transmisji koronawirusów w środowisku oraz metody ich wykrywania, monitorowania i modelowania. Trzeci artykuł z tej grupy ? będący zaktualizowaną wersją pracy opublikowanej w  2020 r. w  języku angielskim w  czasopiśmie Problemy Ekorozwoju ?  Problems of Sustainable Development ?  zawiera syntezę dotychczasowej wiedzy o Covid 19 na tle tabelarycznie zestawionych informacji o występujących w przeszłości śmiercionośnych epidemiach światowych, a w dalszej części omówienie i analizę globalnych zagrożeń dla człowieka i całej biosfery oraz wyzwań jakie stoją przed inżynierią środowiska w związku z następującymi w środowisku zmianami klimatycznymi, czystości wód, powietrza, ograniczeniami w dostępności odnawialnych źródeł energii etc., będącymi skutkiem niemożliwych do uniknięcia teraz i w przyszłości światowych kryzysów zdrowotnych, politycznych, finansowych, czy ekonomiczno-gospodarczych. Dwa ostatnie artykuły opublikowane w tym numerze czasopisma pozostają w obszarze problematyki związanej z  odnawialnymi źródłami energii i  dotyczą pokazanej na wybranym przykładzie możliwości odzysku ciepła ze ścieków z wykorzystaniem pompy ciepła i odpowiednio ? przygotowania parametrów biomasy leśnej pod kątem jej energetycznego wykorzystania.

Redaktor Naczelny

Zbiniew Heidrich

Systemy informatyczne obsługi i rozliczania klientów w świetle potrzeb OSD gazu ziemnego

Maciej Chaczykowski
Marcin Górecki
Weronika Grądalska


Mikrobiologia a inżynieria sanitarna i inżynieria środowiska w kontekście pandemii COVID-19

Marek Gromiec


Koronawirus, technika i koniec świata, jaki znamy

Artur Pawłowski


Potencjalne drogi transmisji koronawirusów w środowisku – wykrywanie, monitoring i modelowanie

Marek Gromiec


Analiza odzysku ciepła ze ścieków przy wykorzystaniu pompy ciepła na wybranym przykładzie

Agnieszka Grdulska
Robert Kowalik


Przygotowanie parametrów biomasy leśnej pod kątem energetycznego wykorzystania

Kamil Roman
Kinga Borek

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”