Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Pierwsi oficjalni Liderzy Transformacji Energetycznej

Pierwsi oficjalni Liderzy Transformacji Energetycznej

W trakcie Światowego Forum Miejskiego organizowanego przez ONZ w Katowicach, miała miejsce pierwsza galarozdania nagród Liderów Transformacji Energetycznej.

Celem konkursu jest promowanie innowacji oraz skalowalnych rozwiązań, produktów, technologii czy usług, wspierających ochronę klimatu i środowiska. Jeszcze ważniejsze jednak są innowacyjne projekty mogące mieć wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski. Konkurs jest kontynuacją Polskiego Kongresu Klimatycznego pod patronatem Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Do udziału zgłoszono kilkadziesiąt projektów, które zostały ocenione przez kapitułę składającą się z: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Partnerami konkursu zostali natomiast: BOŚ Bank, BGK, Budimex, EDPR, DLA Piper i Multibud.

Zgłoszone projekty zostały ocenione przede wszystkim pod kątem skalowalności i innowacyjności, bez względu na kategorię. Ostatecznie rozdano 21 nagród, które były wręczane przez przedstawicieli członków Kapituły Konkursu: Panią Dyrektor Zarządzającą Karolinę Loth-Babut z Krajowej Agencji Poszanowania Energii i Pana Dyrektora Wojciecha Racięckiego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Pierwsza nagroda Lidera Transformacji Energetycznej trafiła do Lasów Państwowych za projekt: „LASY DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ – transformacja energetyczna szansą na zatrzymanie zmian klimatycznych”.

Innowacyjność projektu polega na synergii i kompleksowości działań Lasów Państwowych prowadzonych w ramach wspólnego celu, jakim jest ochrona klimatu i transformacja energetyczna. Działania te mają ogromny potencjał wdrożenia rozwiązań realizowanych przez Lasy Państwowe, z racji na pokrycie swoim zasięgiem obszaru całej Polski. Projekty Lasów Państwowych zwiększają bezpieczeństwo energetyczne regionów oraz stymulują społeczności lokalne i stanowią dla nich wzorzec w zakresie dywersyfikowania źródeł energii i zwiększania efektywności jej zużycia.  Wśród wielu realizowanych projektów warto wymienić m.in. „Las Energii” – projekt będący kombinacją różnorodnych, często innowacyjnych działań, zainicjowany w 2017 r., a także projekt „Odnawialne źródła energii podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu PGL LP”. Od 2021 r. jego formuła uległa przedefiniowaniu i rozszerzeniu, obecnie zakłada on m.in.: produkcję i magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych, rozwój elektromobilności, budowanie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, produkcję i magazynowanie energii z OZE i zwiększanie efektywności energetycznej.

Kolejna nagroda Lidera Transformacji Energetycznej trafiła do Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z.o.o. Nagrodzony został projekt „Niskoemisyjne kopalnie odkrywkowe oparte na wodorze”, którego celem jest utworzenie ekosystemu bazującego na instalacji do produkcji wodoru na terenie kopalni. W czasie eksploracji złóż pozyskiwane są ogromne ilości wody kopalnianej, które znajdują zastosowanie w procesach produkcyjnych, ale także mogą być wykorzystane jako surowiec niezbędny do procesu elektrolizy. Cała instalacja ma być zintegrowana ze stacją pozyskiwania i uzdatniania wody kopalnianej, potencjalnym magazynem nadwyżek energii oraz stacją tankowania pojazdów. Jak powszechnie wiadomo, najlepszym magazynem energii jest elektrownia szczytowo-pompowa. Kopalnia zapewnia wymaganą amplitudę wysokości, która pozwoli na budowę elektrowni przy wykorzystaniu ukształtowania terenu. Elektrownia pozwoli na magazynowanie energii przy zminimalizowaniu strat, a w szczytowych godzinach zapotrzebowania, na ponowną produkcję energii. Powyższa innowacja jest czymś nowym w skali globalnej i może mieć szersze zastosowanie w sektorze górniczym.

Nagrodzony został również projekt „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” realizowany wspólnie przez firmę BaltCap oraz Miasto Mielno. W ramach tego projektu została przeprowadzona modernizacja energetyczna szeregu budynków użyteczności publicznej. Modernizacja energetyczna to oszczędności w rachunkach za prąd i gaz, czysta energia z instalacji fotowoltaicznych, ale także poprawa estetyki: nowe elewacje, dachy, okna, drzwi, itp. Projekt ten zasłużył na wyróżnienie również dlatego, że był pierwszym w Zachodniopomorskiem projektem hybrydowym, czyli realizowanym w partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) z udziałem funduszy UE. Istota PPP polegała na tym, że to partner prywatny finansował inwestycję z własnych środków, natomiast gmina wypłać będzie wynagrodzenie niejako w ratach, rozłożonych na lata następne.

Tytułem Lider Transformacji Energetycznej nagrodzona została także firma E.ON Foton za projekt: „AIR Pompa ciepła powietrze-woda CO + CWU”. Rozwiązanie to jest efektem polskiej myśli technicznej – projekt pompy powstał przy współudziale naukowców ze Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Polskiej Akademii Nauk Pompa ciepła CO+CWU, typu woda-powietrze. Pompa cechuje się wysoką wydajnością oraz stanowi zabezpieczenie przed kolejnymi podwyżkami opału. W połączeniu z fotowoltaiką i magazynami energii daje możliwość uzyskania niezależności energetycznej i cieplnej. Pompę charakteryzuje brak komory spalania – nie ma zagrożenia emisji gazów i czadu. Ponadto dostępny jest stały monitoring i możliwość zdalnego serwisowania urządzeń.

Tytuł Lidera Transformacji Energetycznej trafił również do firmy Viessmann za projekt: „Działania CSR i powołanie Fundacji Viessmann – Fundacja Świadomi Klimatu – działania ekologiczne na rzecz poprawy jakości powietrza, ochrony środowiska i walki ze smogiem”. Celem fundacji są działania ekologiczne na rzecz poprawy jakości powietrza, ochrony środowiska i walki ze smogiem. Firma Viessmann od lat aktywnie działa nie tylko na rzecz ochrony środowiska i walki o niską emisję, ale wspiera również wiele organizacji, fundacji i placówek.

Firma Polenergia Fotowoltaika uzyskała tytuł Lidera Transformacji Energetycznej za projekt: „Gwarantowana cena prądu na lata! Polenergia 360 to w 100% odnawialne źródła energii”. Polenergia oferuje kompleksowy pakiet rozwiązań w połączeniu z licznymi gwarancjami dotyczącymi ceny i jakości, oparty na energii w 100% pochodzącej z odnawialnych źródeł w standardzie Energia 2051. Daje on klientom Polenergii pełną gwarancję zakupu czystej, odnawialnej, zielonej i zeroemisyjnej energii, zgodnej z wytycznymi Europejskiego Zielonego Ładu.

Wśród nagrodzonych znalazła się również gmina Sokołów Podlaski, która otrzymała nagrodę i tytuł Lidera Transformacji Energetycznej za projekt „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym – Demonstrator Technologii na terenie Sokołowa Podlaskiego”.

W efekcie przedsięwzięcia organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z wykorzystaniem Funduszy Europejskich, w Sokołowie Podlaskim powstał projekt „Bezpieczna i czysta energia dla Sokołowa”. Na bazie tego projektu powstanie pionierska elektrociepłownia. Dzięki połączeniu technologii biometanu, wysokosprawnej kogeneracji, pomp ciepła oraz sztucznej inteligencji, udział OZE w produkowanej energii przekroczy 95%. Projekt ten obejmuje budowę infrastruktury i wdrożenie technologii: wytwarzania, przesyłu i wykorzystania biometanu rolniczego, pomp ciepła oraz inteligentnego systemu zarządzania pracą źródeł OZE do zasilania w energię cieplną (centralne ogrzewanie i C.W.U.)  Bazując na pracy sztucznej inteligencji, projekt obejmuje integrację wielu geograficznie rozproszonych elementów technologii OZE, a w szczególności pełną ścieżkę technologii biometanowej, obejmującej: źródło biogazu, jego uszlachetnianie, transport z terenów rolniczych do miasta, w którym jest wykorzystywany do produkcji ciepła i energii elektrycznej (a w przyszłości do produkcji chłodu i paliwa dla ekologicznego transportu publicznego).

Tytuł i nagrodę otrzymali również Lidzbark Warmiński za projekt „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE – demonstrator Technologii na terenie Lidzbarka Warmińskiego”, miasto Węgrów za projekt: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie” i Gmina Widawa za projekt: „Długofalowa koncepcja publicznych budynków efektywnych energetycznie w Gminie Widawa”.

Za projekt Lidzbarka Warmińskiego nagrodę uzyskała firma Euros Energy – nagrodzony również za projekt: „DARMOmodernizacja, czyli innowacyjne podejście do termomodernizacji budynków wielorodzinnych, polegające na innowacyjnym zestawieniu współpracy pomp ciepła wraz z gruntowym magazynem ciepła, buforem oraz autorskimi algorytmami doboru i sterowania, które pozwalają na maksymalną autokonsumpcję energii elektrycznej produkowanej w lokalnych ogniwach fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu budynku. W efekcie ponad 80% energii w bilansie pochodzi ze źródeł odnawialnych OZE. 

Firma Veolia Energia Warszawa otrzymała nagrodę za projekt „Hubgrade”, służący do monitorowania i inteligentnego zarządzania zużyciem ciepła w obiekcie. Dzięki wykorzystaniu zgromadzonych danych bieżących oraz archiwalnych, Hubgrade pozwala na redukcję zużycia energii oraz optymalizację jej wykorzystania w zależności od realnych potrzeb odbiorcy. 

„Mikrosieci jako kluczowy element zrównoważonego rozwoju dla Zakładów Komunikacji Miejskiej” to nagrodzony projekt Shneider Electric, Mikrosieć integruje odnawialne źródła energii oraz magazyny energii i optymalizuje ich stosowanie z punktu widzenia generowania do sieci zielonej energii bez udziału śladu węglowego CO2.

Inny system zarządzania budynkami wielorodzinnymi wraz z kompleksowym innowacyjnym systemem informatycznym, opracowała nagrodzona w konkursie firma Go4Energy za „BMSCare – Usługa kompleksowego zarządzania budynkami zrównoważonymi”. Usługa BMSCare bazuje na zintegrowanej platformie zarządzania informacją o funkcjonowaniu budynku zrównoważonego dając praktyczne narzędzie do zbierania, przetwarzania i zarządzania danymi o funkcjonowaniu budynków. Na podstawie zweryfikowanych rzeczywistych danych możliwa staje się optymalizacja pracy systemów budynkowych, która opiera się zarówno na inżynierskich metodach weryfikacji, jak i systemach sztucznej inteligencji. 

Firma AMS uzyskała tytuł Lidera Transformacji Energetycznej za zrealizowany projekt: „Przystanek Komunikacji Miejskiej (PKM) – Budowa 1580 wiat przystankowych dla m. st. Warszawy z zastosowaniem energooszczędnej technologii LED”. AMS posiada w największych miastach Polski kilkadziesiąt ekologicznych wiat przystankowych m.in.: w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Szczecinie i Lublinie. Obecnie na ekologiczną Ofertę AMS składa się: system EKO wiat przystankowych z zielonymi dachami, sieć EKO słupów solarnych, EKO Busbacki oraz zestaw proekologicznych rozwiązań EKO Backlight. 

Nagrodę i tytuł uzyskała również wiata fotowoltaiczna carport firmy ESP S.A. z podwójnym dachem chroniącym instalację elektryczną. Projekt ma zastosowanie zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucji publicznych. Innowacyjny drugi dach zapewnia w 100% szczelność rozwiązania, poprawia estetykę oraz pełni funkcję ochronną dla instalacji elektrycznej, dzięki czemu gwarantuje jej bezawaryjność.

Bank Gospodarstwa Krajowego uzyskał tytuł Lidera Transformacji Energetycznej za zrealizowanie projektu „Sfinansowanie budowy 49 elektrowni fotowoltaicznych oraz inteligentnej sieci do dystrybucji energii z tych elektrowni”, gdzie wyróżnienie otrzymali także: ZKlaster Dystrybucja i New OZE Holding.

Wśród nagrodzonych znalazła się również firma Trademark Energy za projekt „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w starym budownictwie bez zmian instalacji grzewczej, z wykorzystaniem innowacyjnych powietrznych pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych”. Biorąc pod uwagę, że na rynku nieruchomości wciąż w znacznej większości przeważają budynki powstałe w starszej technologii, które przez lata użytkowania były jedynie modernizowane z różnym skutkiem, to proponowane przez firmę rozwiązanie z zastosowaniem powietrznej pompy ciepła do ogrzewania tych budynków, pozwala na znaczne obniżenie koszów użytkowania z jednoczesną dbałością o środowisko. 

Kolejny konkurs Liderów Transformacji Energetycznej 2023 już się rozpoczął. Regulamin znajduje się na stronie www.polskikongresklimatyczny.pl gdzie można również zgłaszać projekty konkursowe. Uroczysta Gala rozdania nagród odbędzie się w marcu w Warszawie, razem z Polskim Kongresem Klimatycznym.

Źródło zdjęć: materiały własne Organizatora

Od lewej: Pan Jacek Wiśniowski Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, Pan Dyrektor Józef Kubica z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Pani Karolina Loth-Babut z Krajowej Agencji Poszanowania Energii

Obraz zawierający osoba, kostium, tłum

Opis wygenerowany automatycznie

Od lewej: Pan Dominik Gronet z Gminy Mielno, Pan Maciej Kopański z Baltcap, Pan Wojciech Racięcki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Pani Karolina Loth-Babut z Krajowej Agencji Poszanowania Energii

Od lewej: Pan Krzysztof Kozielski z ESP S.A,  Pan Jacek Wiśniowski Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, Pan Artur Stanowski Viessmann, Pan Dyrektor Józef Kubica z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,

Pan Tomasz Walczak z Euros Energy, Pani Izabela Pszczoła ze Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych, Pan Maciej Kopański z Baltcap, Pan Kamil Kwiatkowski z Euros Energy, Pan Jacek Parys ze Schneider Electric

Obraz zawierający osoba, wewnątrz, osoby, grupa

Opis wygenerowany automatycznie

Uczestnicy Konkursu po odebraniu nagród

Uczestnicy Konkursu po odebraniu nagród

Obraz zawierający osoba, grupa, osoby, tłum

Opis wygenerowany automatycznie

Uczestnicy Konkursu po odebraniu nagród

Od lewej: Pani Anna Łopaciuk z Banku Gospodarstwa Krajowego, Pan Łukasz Trześniewski z Zklaster Dystrybucja, Pan Kamil Sankowski z Polenergia Fotowoltaika, Pani Magdalena Szlasa z E.ON Foton, Pan Robert Iliński  z Go4Energy, Pani Aneta Parol z Trademark Energy, Pan Paweł Marchela Burmistrz Miasta Węgrowa, Pani Karolina Loth-Babut z Krajowej Agencji Poszanowania Energii

Najnowsze wydanie

Najnowsze wpisy

Czasopismo 02/2024 (Luty)

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 2 – obliczeniaDOI: 10.15199/17.2024.2.1 Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Andrzej

Czytaj więcej »

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz

Czytaj więcej »

ROCZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 97. z 2023 r. „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”