Szukaj

DOI: 10.15199/17.2023.10.2

Nowa wielokryterialna metoda oceny efektywności inwestowania w nowoczesnych systemach energetycznych / The new investing effectiveness evaluation multi-criteria method in modern energy supply systems Waldemar Kamrat DOI: 10.15199/17.2023.10.2, październik 2023 Pobierz PDF