Szukaj

Nowa wielokryterialna metoda oceny efektywności inwestowania w nowoczesnych systemach energetycznych / The new investing effectiveness evaluation multi-criteria method in modern energy supply systems

Waldemar Kamrat

DOI: 10.15199/17.2023.10.2, październik 2023

Pobierz PDF


Skip to content