Szukaj

DOI: 10.15199/17.2022.11.6

Zastosowanie recyklingu materiałowego w produkcji wypełnień aktywnych i określenie ich skuteczności podczas beztlenowego oczyszczania ścieków mleczarskich / Application of recycling materials for active fillings production and determination of their effectiveness in the anaerobic treatment of dairy wastewater Marcin Zieliński, Joanna Kazimierowicz, Marcin Dębowski DOI: 10.15199/17.2022.11.6, listopad 2022 Pobierz PDF