Szukaj

DOI: 10.15199/17.2024.3.2

Polityka energetyczna Niemiec i Francji w kontekście energii, ochrony środowiska i niezależności od dostaw surowców / The energy policy of Germany and France in the context of environmental protection and independence from the supplies of commodities Leszek Dawid, Żanna Stręk, Monika Mika, Urszula Ala-Karvia DOI: 10.15199/17.2024.3.2, marzec 2024 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.11.5

Algorytm obliczania śladu węglowego miejskiej oczyszczalni ścieków – część druga / Algorithm of carbon footprint calculation for municipal wastewater treatment plant – part two Paulina Szulc-Kłosińska, Zbysław Dymaczewski DOI: 10.15199/17.2023.11.5, listopad 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.10.4

Algorytm obliczania śladu węglowego miejskiej oczyszczalni ścieków – część pierwsza / Algorithm of carbon footprint calculation for municipal wastewater treatment plant – part one Paulina Szulc-Kłosińska, Zbysław Dymaczewski DOI: 10.15199/17.2023.10.4, październik 2023 Pobierz PDF

Skip to content