Szukaj

DOI: 10.15199/17.2024.1.5

Zastosowanie techniki FTIR i metod chemometrycznych do oceny procesu biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych osadem czynnym / Application of the FTIR technique and chemometric methods to evaluate the biological process of municipal wastewater treatment with activated sludge Krzysztof Piaskowski, Bartosz Walendzik DOI: 10.15199/17.2024.1.5, styczeń 2024 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.6.6

Zastosowanie wolnoobrotowego systemu mieszania w sekwencyjnych bioreaktorach porcjowych z osadem czynnym / Application of an slow-speed mixing system in Sequencing Batch Reactors with activated sludge Jacek Zaburko, Joanna Szulżyk-Cieplak, Marcin K. Widomski, Grzegorz Łagód DOI: 10.15199/17.2022.6.6, czerwiec 2022 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.5.3

Mikroorganizmy prowadzące biodegradację wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w osadach czynnych i dennych / Micro-organisms conducting the biodegradation of multicycle aromatic carbones in active and bottom sediments Jakub Paprocki DOI: 10.15199/17.2022.5.3, maj 2022 Pobierz PDF

Skip to content