Szukaj

DOI: 10.15199/17.2023.9.3

Numeryczna ocena wpływu zielonej infrastruktury i pokryć wodoprzepuszczalnych na spływ powierzchniowy w niewielkiej zlewni przemysłowej / Numerical assessment of green infrastructure and permeable pavements influence on runoff outflow in small-scale industrial catchment Aleksandra Iwanowa, Anna Musz-Pomorska, Marcin K. Widomski DOI: 10.15199/17.2023.9.3, wrzesień 2023 Pobierz PDF