Szukaj

Numeryczna ocena wpływu zielonej infrastruktury i pokryć wodoprzepuszczalnych na spływ powierzchniowy w niewielkiej zlewni przemysłowej / Numerical assessment of green infrastructure and permeable pavements influence on runoff outflow in small-scale industrial catchment

Aleksandra Iwanowa, Anna Musz-Pomorska, Marcin K. Widomski

DOI: 10.15199/17.2023.9.3, wrzesień 2023

Pobierz PDF