Szukaj

DOI: 10.15199/17.2023.4.4

Potencjał biowęgla z biomasy odpadowej – studium przypadku województwa wielkopolskiego / Potential of biochar from waste biomass – a case study of the Wielopolskie Voivodeship Agnieszka Chwałek, Anna Rolewicz-Kalińska DOI: 10.15199/17.2023.4.4, kwiecień 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.12.3

Spalanie odpadów w komunalnych urządzeniach grzewczych zagrożeniem dla środowiska i zdrowia człowieka / Waste combustion in municipal heating devices as a threat to the environment and human health Tadeusz Dziok, Zbigniew Tałach, Marcelina Bury DOI: 10.15199/17.2022.12.3, grudzień 2022 Pobierz PDF