Szukaj

Potencjał biowęgla z biomasy odpadowej – studium przypadku województwa wielkopolskiego / Potential of biochar from waste biomass – a case study of the Wielopolskie Voivodeship

Agnieszka Chwałek, Anna Rolewicz-Kalińska

DOI: 10.15199/17.2023.4.4, kwiecień 2023

Pobierz PDF