Szukaj

DOI: 10.15199/17.2023.12.5

Mobilność metali ciężkich w osadach ściekowych z oczyszczalni MBR i analiza ryzyka przyrodniczego ich wykorzystania / Mobility of Heavy Metals in Sewage Sludge from MBR Wastewater Treatment Plants and the Ecological Risk Analysis of Their Environmental Utilization Robert Kowalik, Agata Janaszek DOI: 10.15199/17.2023.12.5, grudzień 2023 Pobierz PDF

Skip to content