Szukaj

DOI: 10.15199/17.2023.12.1

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485ME / Influence of hydrogen blended gas transmission under transient flow on L485ME steel grade fracture toughness Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek DOI: 10.15199/17.2023.12.1, grudzień 2023 Pobierz PDF