Szukaj

DOI: 10.15199/17.2023.7.5

Charakterystyka biomasy konsorcjów mikroglonowo-bakteryjnych w procesie oczyszczania ciekłej frakcji przefermentowanych komunalnych osadów ściekowych / Characteristics of the microalgae-bacterial consortia biomass used in the treatment of the liquid fraction of digested municipal sewage sludge Joanna Kazimierowicz, Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Alona Vdovychenko DOI: 10.15199/17.2023.7.5, lipiec-sierpień 2023 Pobierz PDF

Skip to content