Szukaj

Charakterystyka biomasy konsorcjów mikroglonowo-bakteryjnych w procesie oczyszczania ciekłej frakcji przefermentowanych komunalnych osadów ściekowych / Characteristics of the microalgae-bacterial consortia biomass used in the treatment of the liquid fraction of digested municipal sewage sludge

Joanna Kazimierowicz, Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Alona Vdovychenko

DOI: 10.15199/17.2023.7.5, lipiec-sierpień 2023

Pobierz PDF


Skip to content