Szukaj

DOI: 10.15199/17.2023.9.3

Numeryczna ocena wpływu zielonej infrastruktury i pokryć wodoprzepuszczalnych na spływ powierzchniowy w niewielkiej zlewni przemysłowej / Numerical assessment of green infrastructure and permeable pavements influence on runoff outflow in small-scale industrial catchment Aleksandra Iwanowa, Anna Musz-Pomorska, Marcin K. Widomski DOI: 10.15199/17.2023.9.3, wrzesień 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2021.7–8.3

Wpływ rodzaju nawierzchni na wybrane parametry hydrauliczne i jakościowe kanalizacji deszczowej / Influence of surface type on selected hydraulic and qualitative characteristics of storm water system Magda Sabat, Anna Musz-Pomorska, Marcin K. Widomski DOI: 10.15199/17.2021.7–8.3, lipiec-sierpień 2021 Pobierz PDF

Skip to content