Szukaj

DOI: 10.15199/17.2022.7.4

Obieg zamknięty w zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych / Circular economy in management of municipal sewage sludge Jolanta Latosińska, Jarosław Gawdzik DOI: 10.15199/17.2022.7.4, lipiec-sierpień 2022 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.5.6

Kompostowanie osadów ściekowych w układzie dwustopniowym oraz charakterystyka kompostu / Composting of sewage sludge in a two-stage system and compost characteristics Dorota Kulikowska, Katarzyna Bernat, Magdalena Zielińska, Magdalena Zaborowska DOI: 10.15199/17.2022.5.6, maj 2022 pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2021.12.2

Wpływ stałego pola magnetycznego na fermentację metanową komunalnych osadów ściekowych / Influence of a constant magnetic field on methane fermentation of municipal sewage sludge Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Joanna Kazimierowicz DOI: 10.15199/17.2021.12.2, grudzień 2021 Pobierz PDF,

Skip to content