Szukaj

DOI: 10.15199/17.2021.7–8.5

Wpływ kofermentacji substratów rolniczych na produkcję biogazu oraz skład odcieków z odwadniania pofermentu / Influence of co-digestion of agricultural substrates on biogas production and composition of effluents from dewatering of the digestate Anna Wilińska-Lisowska, Krzysztof Czerwionka DOI: 10.15199/17.2021.7–8.5, lipec-sierpień 2021 Pobierz PDF