Szukaj

Wpływ kofermentacji substratów rolniczych na produkcję biogazu oraz skład odcieków z odwadniania pofermentu / Influence of co-digestion of agricultural substrates on biogas production and composition of effluents from dewatering of the digestate

Anna Wilińska-Lisowska, Krzysztof Czerwionka

DOI: 10.15199/17.2021.7–8.5, lipec-sierpień 2021

Pobierz PDF


Skip to content