Szukaj

Badanie porównawcze jednowymiarowych modeli warstwowych magazynowania energii cieplnej / A comparative study of one-dimensional models for stratified thermal energy storage

Andrzej J. Osiadacz, Łukasz Kotyński, Małgorzata Kwestarz

DOI: 10.15199/17.2023.9.2, wrzesień 2023

Pobierz PDF