Szukaj

Efektywność płaskich wymienników do odzysku ciepła ze ścieków szarych / Thermal effectiveness of horizontal plate heat exchanger for drain water heat recovery

Piotr Jadwiszczak, Elżbieta Niemierka

DOI: 10.15199/17.2023.2.7, luty 2023

Pobierz PDF