Szukaj

Rola rynku bilansującego w handlu energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych pogodowzależnych CZ I. Podstawy działania RYNKU BILASUJĄCGO / The role of the balancing market in electricity trading from weather-dependent renewable sources PART I. Basics of the operation of the BALANCING MARKET

Andrzej J. Osiadacz, Monika Zuba

DOI: 10.15199/17.2022.1.6, styczeń 2022

Pobierz PDF