Szukaj

Farmy wiatrowe na horyzoncie – zarys morskiej energetyki wiatrowej / Wind farms on the horizon – an outline of offshore wind energy

Małgorzata Kwestarz, Hubert Orysiak

DOI: 10.15199/17.2021.7–8.7, lipiec-sierpień 2021

Pobierz PDF