Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 02/2024 (Luty)

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 2 – obliczeniaDOI: 10.15199/17.2024.2.1 Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Andrzej Żero Zobacz streszczenie Jednym z warunków prawidłowego zarządzania pracą sieci wyspowej zasilanej z stacji regazyfikacji LNG jest planowanie dostaw opartych o prognozy zużycia. Na podstawie zgromadzonych danych atmosferycznych oraz zużycia […]

Czasopismo 01/2024 (styczeń)

Cztery dekady rozwoju i zastosowania przepływomierzy Coriolisa jako urządzeń pomiarowych w gazownictwie. Możliwości zastosowania przepływomierzy masowych Coriolisa do pomiarów LNG KędzierskiDOI: 10.15199/17.2024.1.1 Grzegorz Rosłonek Zobacz streszczenie W artykule przedstawiono historię rozwoju przepływomierzy masowych Coriolisa jako urządzeń pomiarowych dla pomiarów rozliczeniowych gazów i cieczy kriogenicznych ze szczególnym uwzględnieniem gazów ziemnych i LNG (Liquid Natural Gas). Omówiono […]

Czasopismo 12/2023 (grudzień)

Wpływ mieszaniny gazu z wodorem w stanie nieustalonego przepływu na odporność na pękanie stali L485MEDOI: 10.15199/17.2023.12.1 Ferdinand Uilhoorn and Maciej Witek Zobacz streszczenie W niniejszej pracy została przebadana, pod kątem degradacji materiału na skutek działania wodoru, stal niskostopowa gatunku L485ME, szeroko stosowana w ostatnich dziesięcioleciach do budowy rurociągów przesyłowych gazu ziemnego. Parametr odporności na kruche […]

Czasopismo 11/2023 (listopad)

Rozwój polskiej energetyki na drodze transformacji i harmonizacji z europejską polityką energetyczno-klimatycznąDOI: 10.15199/17.2023.11.1 Waldemar Kamrat Zobacz streszczenie W artykule przedstawiono rozwój polskiej energetyki w relacji do europejskiej polityki energetycznej w świetle krajowej drogi osiągania celów klimatycznych. Problemy inwestowania w efektywność polskiej energetyki są istotne ze względu na rozwój krajowej gospodarki, analizy opierają się na rekomendacjach […]

Czasopismo 10/2023 (październik)

Przegląd obecnie istniejących instalacji LNG na świecie, aspekty techniczne pojedynczej stacji oraz prognozowanie zużycia gazu. Część 1: Przegląd istniejącej infrastruktury.DOI: 10.15199/17.2023.10.1 Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Andrzej Żero Zobacz streszczenie W części pierwszej publikacji skupiono się na przeglądzie istniejących instalacji LNG na świecie, możliwości gazyfikacji wyspowych z wykorzystaniem LNG oraz omówiono budowę stacji gazyfikacji LNG. Proces […]

Czasopismo 09/2023 (Wrzesień)

Symulacja śledzenia składu gazu w gazociągu przesyłowym.DOI: 10.15199/17.2023.9.1 Tomasz Bleschke, Maciej Chaczykowski Zobacz streszczenie W pracy przeanalizowano śledzenie udziału molowego wodoru w dwuskładnikowej mieszaninie z metanem poprzez rozwiązywanie równania adwekcyjnego transportu masy. Równanie zostało rozwiązanie metodą objętości skończonych za pomocą dwóch schematów różnicowych wyższych rzędów WENO-Z oraz TVD. Schematy wykorzystano do rozwiązania nieustalonego przepływu gazu […]

Czasopismo 07-08/2023 (Lipiec-Sierpień)

Wodór – niebiesko-zielona rewolucja.DOI: 10.15199/17.2023.7.1 Marta Gburzyńska, Michał Kwaśniewski Zobacz streszczenie W artykule przedstawiono cele i strategię wodorowe Unii Europejskiej i Polski na lata 2021-2030. Przeanalizowano metody wytwarzania i magazynowania wodoru. Zwrócono szczególna uwagę na możliwości dystrybucji wodoru i problemy związane z tym zagadnieniem. W opracowaniu zawarto również informacje na temat wpływu poszczególnych metod produkcji […]

Czasopismo 06/2023 (Czerwiec)

Czujnik zawartości wodoru w gazie ziemnym.DOI: 10.15199/17.2023.6.1 Edward Cieślar Zobacz streszczenie W niniejszym artykule opisano czujnik składu gazu pozwalający na badania dowolnych mieszanin trójskładnikowych. Opisano pierwotnie planowane zastosowanie czujnika, jego zasadę działania, budowę oraz możliwości zastosowania w badaniu udziału wodoru w składzie gazu ziemnego. Podano zalety proponowanego rozwiązania jak i jego ograniczenia. Unikatowe rozwiązanie technologii […]

Czasopismo 05/2023 (Maj)

Koncepcja wykorzystania metody jakościowej do oceny ryzyka sieci średniego i niskiego ciśnienia.DOI 10.15199/17.2023.5.1 Andrzej Rudzki Zobacz streszczenie Autor proponuje użycie metody jakościowej na bazie metody Muhlbauera do systemu zarządzania oceną ryzyka sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego ciśnienia, wykorzystując podział sieci na rejony kontroli sieci. Optymalizacja parametrów pracy stacji przetłocznej gazu ziemnego.DOI 10.15199/17.2023.5.2 Andrzej J. Osiadacz, […]

Czasopismo 04/2023 (Kwiecień)

Analiza porównawcza technologii wytwarzania wodoru.DOI:10.15199/17.2023.4.1 Kacper Pawłowski Zobacz streszczenie Sytuacja na rynku energetycznym zmusza społeczeństwo do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Paliwa konwencjonalne zatruwają środowisko i mają ograniczone zasoby. Wodór jest uznawany za przyszłościowe paliwo, ze względu na swój potencjał energetyczny i brak emisji zanieczyszczeń. Większość państw zaczyna już realizować transformację wodorową. Wyróżniamy 3 główne rodzaje […]