Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
Pierwszy numer ukazał się w 1921 roku.
ISSN 0016-5352, e-ISSN2449-9404

Czasopismo 07-08/2023 (Lipiec-Sierpień)

Wodór – niebiesko-zielona rewolucja.DOI: 10.15199/17.2023.7.1 Marta Gburzyńska, Michał Kwaśniewski Zobacz streszczenie W artykule przedstawiono cele i strategię wodorowe Unii Europejskiej i Polski na lata 2021-2030. Przeanalizowano metody wytwarzania i magazynowania wodoru. Zwrócono szczególna uwagę na możliwości dystrybucji wodoru i problemy związane z tym zagadnieniem. W opracowaniu zawarto również informacje na temat wpływu poszczególnych metod produkcji […]

Czasopismo 06/2023 (Czerwiec)

Czujnik zawartości wodoru w gazie ziemnym.DOI: 10.15199/17.2023.6.1 Edward Cieślar Zobacz streszczenie W niniejszym artykule opisano czujnik składu gazu pozwalający na badania dowolnych mieszanin trójskładnikowych. Opisano pierwotnie planowane zastosowanie czujnika, jego zasadę działania, budowę oraz możliwości zastosowania w badaniu udziału wodoru w składzie gazu ziemnego. Podano zalety proponowanego rozwiązania jak i jego ograniczenia. Unikatowe rozwiązanie technologii […]

Czasopismo 05/2023 (Maj)

Koncepcja wykorzystania metody jakościowej do oceny ryzyka sieci średniego i niskiego ciśnienia.DOI 10.15199/17.2023.5.1 Andrzej Rudzki Zobacz streszczenie Autor proponuje użycie metody jakościowej na bazie metody Muhlbauera do systemu zarządzania oceną ryzyka sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego ciśnienia, wykorzystując podział sieci na rejony kontroli sieci. Optymalizacja parametrów pracy stacji przetłocznej gazu ziemnego.DOI 10.15199/17.2023.5.2 Andrzej J. Osiadacz, […]

Czasopismo 04/2023 (Kwiecień)

Analiza porównawcza technologii wytwarzania wodoru.DOI:10.15199/17.2023.4.1 Kacper Pawłowski Zobacz streszczenie Sytuacja na rynku energetycznym zmusza społeczeństwo do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Paliwa konwencjonalne zatruwają środowisko i mają ograniczone zasoby. Wodór jest uznawany za przyszłościowe paliwo, ze względu na swój potencjał energetyczny i brak emisji zanieczyszczeń. Większość państw zaczyna już realizować transformację wodorową. Wyróżniamy 3 główne rodzaje […]

Czasopismo 03/2023 (Marzec)

BioLNG – wyzwania pomiarowe w procesie produkcji i układach rozliczeniowych.DOI: 10.15199/17.2023.3.1 Wojciech Kurek, Przemysław Kubaszewski Zobacz streszczenie BioLNG, jeśli chodzi o właściwości, jest niemalże tym samym medium co LNG. Różnice wynikają ze źródła pochodzenia obu. W naszym kraju produkcja LNG, w porównaniu do krajów takich jak Stany Zjednoczone, Katar czy Zjednoczone Emiraty Arabskiejest minimalna. Jednak […]

Czasopismo 02/2023 (Luty)

Zarządzanie zróżnicowaniem jakości gazu w systemach gazowniczych.DOI:10.15199/17.2023.2.1 Maciej Chaczykowski, Andrzej J. Osiadacz Zobacz streszczenie W wielu krajach struktura rynku gazu ulega istotnym zmianom, spowodowanym głównie dążeniem do ograniczenia emisyjności źródeł energii (gaz ze źródeł odnawialnych), rozwojem globalnego i lokalnego handlu gazem (w tym przede wszystkim LNG), działalnością instytucji regulacyjnych (liberalizacja rynków, zasada TPA), czy wreszcie […]

Czasopismo 01/2023 (Styczeń)

Rola technologii CCUS w transformacji energetycznej.DOI: 10.15199/17.2023.1.1 Maciej Chaczykowski, Andrzej J. Osiadacz Zobacz streszczenie Technologie CCUS mogą potencjalnie odegrać kluczową rolę w transformacji energetycznej UE, mającej na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Istotne znaczenie w związku z tym mają działania w obszarze badań i innowacji. Tworzenie projektów CCUS na skalę przemysłową, pozwoli na […]

Czasopismo 12/2022 (grudzień)

Wyzwania rozliczeniowe związane ze stacjami regazyfikacji LNG z perspektywy OSD Andrzej Żero Zobacz streszczenie Przyjęcie gazu w postaci LNG do zbiorników stacji regazyfikacji LNG wiąże się z prawidłowym określeniem ilości przyjętego LNG. Artykuł przedstawia zmianę w podejściu do określania ilości wprowadzanego do stacji regazyfikacji LNG gazu w postaci skroplonej przez pryzmat rozwoju rynku małego LNG. […]

Czasopismo 11/2022 (listopad)

Efekt Joule’a – Thomsona w procesie redukcji gazu ziemnego. Kwaśniewski Zobacz streszczenie W artykule wskazano wpływ Efektu Joule’a – Thomsona na zmiany temperatury gazu w zależności od wartości redukowanego ciśnienia. Wskazano również urządzenia możliwe do zamontowania w stacji gazowej, które eliminują negatywne skutki znacznego obniżenia temperatury gazu podczas procesu redukcji. Wskazano algorytm obliczeń umożliwiający dobór […]

Czasopismo 10/2022 (październik)

Integracja sieci gazowej z inteligentnym systemem energetycznym jako element efektywności, niezawodności i trwałości systemu multienergetycznego Michał Kałowski Zobacz streszczenie Celem niniejszego artykułu było przedstawienie roli systemu gazowego w zachodzącej transformacji energetycznej. Określenie możliwości wykorzystania paliwa gazowego do bilansowania energii, a także wraz z zachodzącą dekarbonizacją systemu energetycznego oraz realizacją celów klimatycznych Unii Europejskiej wskazanie potrzeby […]