Czasopismo 06/96/2022 (czerwiec)

GWiTS 6 2022

Wodór – paliwo przyszłości Hydrogen – the fuel of the future Michał Kwaśniewski, Klaudia Żmuda Zobacz streszczenie W artykule przedstawiono analizę ekonomiczną sposobów magazynowania wodoru. Wskazano również metody wytwarzania, magazynowania i transportowania wodoru. W opracowaniu zawarto również kwestię bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem paliwa wodorowego oraz porównano koszty magazynowania oraz transportu. The article presents an economic […]

Czasopismo 05/96/2022 (maj)

Hydraty gazu ziemnego w zapewnieniu przepływu – wersja angielska Natural gas hydrates in flow assurance Ferdinand Uilhoorn Zobacz streszczenie W niniejszej pracy skupiono się na tworzeniu się hydratów w rurociągach gazu ziemnego, co jest uważane za główny problem związany z zapewnieniem przepływu. Model równowagi fazowej hydratów jest połączony z modelem nieustalonego przepływu gazu w celu […]

Czasopismo 04/96/2022 (kwiecień)

Zatłaczanie gazów ze źródeł odnawialnych do sieci gazowych Renewable gas injection into the gas grid Andrzej J. Osiadacz Maciej Chaczykowski Zobacz streszczenie W sytuacji nadwyżek podaży energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, zdolność magazynowania energii będzie odgrywała kluczową rolę w zarządzaniu systemami energetycznymi. W tym kontekście zyskują na znaczeniu kwestie pojemności magazynowej, bezpieczeństwa magazynowania, […]

Czasopismo 03/96/2022 (marzec)

Gaz i woda czasopismo 03.2022

Diagnostyka tłokowa gazociągów przesyłowych Pigging of gas transmission networks Andrzej J. Osiadacz Zobacz streszczenie Uruchomienie inteligentnego tłoka w gazociągu to ważny projekt, który może mieć potencjalne konsekwencje dla bezpieczeństwa i eksploatacji. Każda operacja tłokowania powinna być starannie zaplanowana, aby upewnić się, że używane jest właściwe narzędzie. Paliwa gazowe niekonwencjonalne – nawanianie Non-conventional gas fuels – […]

Czasopismo 02/96/2022 (luty)

Jakość wody w punktach czerpalnych po ponownym rozruchu instalacji wodociągowych wyłączonych z eksploatacji w okresie pandemii Jarosław ChudzickiKaja Niewitecka Zobacz streszczenie Słowa kluczowe: jakość wody pitnej, stagnacja, biofilm, pandemia, budynki użyteczności publicznej Ponowne włączenie do użytkowania instalacji wodociągowych w budynkach użyteczności publicznej, po przerwie związanej z pandemią, może być ryzykowne bez odpowiedniego przygotowania. Ograniczenie działania […]

Czasopismo 01/96/2022 (styczeń)

Koszty eksploatacji gazowych sieci przesyłowych Andrzej J. Osiadacz Zobacz streszczenie Słowa kluczowe: sieci gazowe, optymalizacja, projektowanie, hydraulika sieci gazowych, zarządzanie ryzykiem. W artykule omówiono podstawowe czynniki wpływające na koszty eksploatacji gazowych sieci przesyłowych. Przegląd prac badawczych dotyczących procesu zatłaczania wodoru do istniejących systemów gazowniczych Maciej Chaczykowski Zobacz streszczenie Słowa kluczowe: Systemy gazownicze, Magazynowanie energii chemicznej, […]

Czasopismo 12/95/2021 (grudzień)

Zero-plus energetyczna stacja gazowa – analiza dostępnych rozwiązań technologicznych Marcin Piotr Gontarski Zobacz streszczenie Słowa kluczowe: stacja gazowa, turboekspander, zero/plus-energetyczna stacja gazowa, bilans energetyczny stacji redukcyjnej. W artykule przedstawiono wyniki analizy gazowej stacji redukcyjnej zero-plus energetycznej, tj. samowystarczalnej energetycznie. Opisano możliwości modernizacji układów redukcyjnych obecnie stosowanych w przemyśle gazowniczym. Zaprezentowane zostały rozwiązania techniczne stacji gazowej, […]

Czasopismo 11/95/2021 (listopad)

Przyjęcie skroplonego gazu do zbiorników procesowych na stacji regazyfikacji LNG Andrzej ŻeroJan Snarski Zobacz streszczenie Słowa kluczowe: stacja regazyfikacji LNG, tankowanie stacji LNG Przyjęcie gazu w postaci LNG do stacji regazyfikacji LNG jest procesem, który wymaga szczególnej uwagi oraz sprecyzowanych czynności eksploatacyjnych wykonywanych we właściwej kolejności Nie jest procesem skomplikowanym, ale jego prawidłowe i bezpieczne […]

Czasopismo 10/95/2021 (październik)

Metoda upraszczania struktur sieci gazowych Andrzej J. OsiadaczKrzysztof StrzałkowskiŁukasz Kotyński Zobacz streszczenie Słowa kluczowe: sieci gazowe, teoria grafów, modelowanie hydrauliczne, symulacja sieci gazowych W artykule omówiono metodę upraszczania struktury sieci gazowej. Metoda upraszcza strukturę eliminując część elementów sieci zachowując przy tym parametry hydrauliczne sieci rzeczywistej. Weryfikacji metody dokonano upraszczając struktury wielu sieci rzeczywistych. Wzorcowanie gazomierzy […]

Czasopismo 9/95/2021 (wrzesień)

SimNet – pakiet oprogramowania do statycznej symulacji sieci gazowych o dowolnej strukturze Andrzej J. OsiadaczŁukasz KotyńskiMaciej Chaczykowski Zobacz streszczenie Słowa kluczowe: Sieci gazowe, Symulacja sieci, Modelowanie hydrauliczne, Wspomaganie projektowania sieci, Prowadzenie ruchu sieci W artykule omówiono podstawową funkcjonalność oprogramowania do statycznej symulacji sieci gazowych. Przedstawiono modele matematyczne elementów sieci, architekturę specjalizowanego edytora bazy danych symulatora […]