Szukaj

DOI: 10.15199/17.2022.12.6

Spalanie odpadów w ZPTO przy zmniejszonej wartości opałowej / Waste incineration in Waste Thermal Treatment Plants with reduced calorific value Zbigniew Grabowski DOI: 10.15199/17.2022.12.6, grudzień 2022 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.12.5

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych jako element domykający system gospodarki obiegu zamkniętego / Thermal treatment as an final element of the circular economy in municipal solid waste management system Grzegorz Wielgosiński DOI: 10.15199/17.2022.12.5, grudzień 2022 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.12.4

Mikroorganizmy jako producenci biowodoru: Od badań podstawowych do prac rozwojowych z dziedziny biotechnologii / Microorganisms as producers of biohydrogen: From basic research to R&D in biotechnology Anna Sikora, Anna Detman DOI: 10.15199/17.2022.12.4, grudzień 2022 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.12.3

Spalanie odpadów w komunalnych urządzeniach grzewczych zagrożeniem dla środowiska i zdrowia człowieka / Waste combustion in municipal heating devices as a threat to the environment and human health Tadeusz Dziok, Zbigniew Tałach, Marcelina Bury DOI: 10.15199/17.2022.12.3, grudzień 2022 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.12.2

Optomechaniczny przetwornik do pomiaru stopnia wysunięcia kompensatorów liniowych na gazociągach przesyłowych / An optomechanical transducer for measuring the displacement of pipeline expansion joints in gas transmission networks Wojciech Kostowski, Erwin Maciak, Daniel Adamecki, Grzegorz Głuszek, Kamil Barczak, Zbigniew Opilski, Radosław Rolf, Janusz Pietruszewski, Wojciech Grzegorzek, Paweł Szufleński DOI: 10.15199/17.2022.12.2, grudzień 2022 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.12.1

Wyzwania rozliczeniowe związane ze stacjami regazyfikacji LNG z perspektywy OSD / Custody transfer challenges related to satellite LNG plant from the DSO perspective Andrzej Żero DOI: 10.15199/17.2022.12.1, grudzień 2022 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.11.7

Modelowanie numeryczne jako narzędzie wspomagające wybór rozwiązania kanalizacji sanitarnej na etapie projektowania / Numerical modelling as a tool supporting selection of a sanitary sewerage solution at the design stage Bartosz Krasuski, Dariusz Kowalski, Ewa Hołota, Beata Kowalska DOI: 10.15199/17.2022.11.7, listopad 2022 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.11.6

Zastosowanie recyklingu materiałowego w produkcji wypełnień aktywnych i określenie ich skuteczności podczas beztlenowego oczyszczania ścieków mleczarskich / Application of recycling materials for active fillings production and determination of their effectiveness in the anaerobic treatment of dairy wastewater Marcin Zieliński, Joanna Kazimierowicz, Marcin Dębowski DOI: 10.15199/17.2022.11.6, listopad 2022 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.11.4

Podstawowe zadania i cele realizowane przez operatorów systemów gazowniczych / Basic tasks and objectives implemented by operators of gas systems Andrzej Barczyński DOI: 10.15199/17.2022.11.4, listopad 2022 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2022.11.3

Technologia wykorzystywania gazów kopalnianych dla celów energetycznych na przykładzie instalacji sprężania metanu / Technology of using mine gases for energy purposes on the example of a methane compression installation Dominika Sopa Partner, Zbigniew Tałach DOI: 10.15199/17.2022.11.3, listopad 2022 Pobierz PDF