Szukaj

DOI: 10.15199/17.2021.12.5

Ocena efektywności działania oczyszczalni ścieków z produkcji napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych / Evaluation of efficiency of the WWTP, treating wastewater from non-alkohol and low-alcohol beverages Radosław Żyłka, Wojciech Dąbrowski DOI: 10.15199/17.2021.12.5, grudzień 2021 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2021.12.4

SimNet TSGas – pakiet oprogramowania do symulacji dynamicznej sieci gazowych / SimNet TSGas – software package for the dynamic simulation of gas networks Andrzej J. Osiadacz, Łukasz Kotyński, Maciej Chaczykowski DOI: 10.15199/17.2021.12.4, grudzien 2021 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2021.12.3

Stacjonarny system zdalnego odczytu wodomierzy w technologii WIZE 169 MHz / WIZE 169 MHz water meters stationary remote reading system Jacek Rogiński, Andrzej Żak, Andrzej Jemielity, Rafał Maliszewski, Jakub Bobrowski, Beata Kowalska, Dariusz Kowalski DOI: 10.15199/17.2021.12.3, grudzień 2021 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2021.12.2

Wpływ stałego pola magnetycznego na fermentację metanową komunalnych osadów ściekowych / Influence of a constant magnetic field on methane fermentation of municipal sewage sludge Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Joanna Kazimierowicz DOI: 10.15199/17.2021.12.2, grudzień 2021 Pobierz PDF,

DOI: 10.15199/17.2021.12.1

Zero-plus energetyczna stacja gazowa – analiza dostępnych rozwiązań technologicznych / Zero-plus-energy city gate station – analysis of available technological solutions Marcin Piotr Gontarski DOI: 10.15199/17.2021.12.1, grudzień 2021 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2021.11.5

Poprawa parametrów energetycznych budynku jednorodzinnego – alternatywne sposoby zaopatrzenia w energię / An improvement of the energy parameters at the family building – an alternative way of energy supply Alicja Ewa Urbanowicz, Natalia Mysiakowska DOI: 10.15199/17.2021.11.5, listopad 2021 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2021.11.4

Power-to-Gas świętym graalem racjonalnej transformacji energetycznej w Polsce / Power-to-Gas as the holy grail of rational energy transformation in Poland Szymon Kowalski DOI: 10.15199/17.2021.11.4, listopad 2021 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2021.11.3

Analiza efektywności wytwarzania biogazu otrzymanego przy wykorzystaniu osadów ściekowych na przykładzie oczyszczalni ścieków w Siedlcach / Analysis of the efficiency of biogas production obtained with the use of sewage sludge on the example of the sewage treatment plant in Siedlce Ewa Sadowska DOI: 10.15199/17.2021.11.3, listopad 2021 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2021.11.2

Możliwości poprawy rozkładów obciążeń działających na rurociągi układane w wykopach / The possibilities of improvement of load distribution acting on the pipelines laid int renches Andrzej Kolonko DOI: 10.15199/17.2021.11.2, listopad 2021 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2021.11.1

Przyjęcie skroplonego gazu do zbiorników procesowych na stacji regazyfikacji LNG / Refueling of liquefied natural gas at the LNG regasification station Andrzej Żero, Jan Snarski DOI: 10.15199/17.2021.11.1, listopad 2021 Pobierz PDF