Szukaj

DOI: 10.15199/17.2023.2.7

Efektywność płaskich wymienników do odzysku ciepła ze ścieków szarych / Thermal effectiveness of horizontal plate heat exchanger for drain water heat recovery Piotr Jadwiszczak, Elżbieta Niemierka DOI: 10.15199/17.2023.2.7, luty 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.2.6

Gospodarka odpadami komunalnymi jako element gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) dla miasta Łodzi Barbara Kozłowska, Krystyna Lelicińska-Serafin DOI: 10.15199/17.2023.2.6, luty 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.2.5

Pomiary jakości powietrza na kampusie Politechniki Wrocławskiej za pomocą sieci czujnikowej Air Quality / Air quality measurements on the Wrocław University of Science and Technology campus using a sensor network Marek Badura, Izabela Sówka, Piotr Batog, Piotr Szymański DOI: 10.15199/17.2023.2.5, luty 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.2.4

Ocena skuteczności oczyszczania wody w aspekcie usuwania związków żelaza i manganu / Evaluation of water treatment efficiency in terms of iron and manganese compounds removal Małgorzata Wolska, Małgorzata Kabsch-Korbutowicz, Jacek Wiśniewski DOI: 10.15199/17.2023.2.4, luty 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.2.3

Czy mikroorganizmy mogą odgrywać korzystną role w usuwaniu wycieków ropy? / Can microorganisms play a beneficial role in oil spill clean-up? Oliwia Zegrocka-Stendel DOI: 10.15199/17.2023.2.3, luty 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.2.2

Biometan – przyszłość przemysłu gazowniczego w Polsce? / Biomethane – the future of the gas industry in Poland? Marcin Nocoń DOI: 10.15199/17.2023.2.2, luty 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.2.1

Zarządzanie zróżnicowaniem jakości gazu w systemach gazowniczych / Managing the diversification of gas quality in pipeline networks Maciej Chaczykowski, Andrzej J. Osiadacz DOI: 10.15199/17.2023.2.1, luty 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.1.5

Oceny uciążliwości zapachowej obiektów i instalacji w gospodarce ściekowej i odpadowej metodą olfaktometrii terenowej / Assessing the odour nuisance of facilities and installations in sewage and waste management using the field olfactometry method Andrzej Kulig DOI: 10.15199/17.2023.1.5, styczeń 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.1.4

Zasady formułowania probabilistycznych modeli deszczów maksymalnych / The principles for formulating the heavy rainfall probabilistic models Marcin Wdowikowski, Katarzyna Wartalska, Bartosz Kaźmierczak, Andrzej Kotowski DOI: 10.15199/17.2023.1.4, styczeń 2023 Pobierz PDF

DOI: 10.15199/17.2023.1.3

Przegląd znormalizowanych metod badania migracji z materiałów mających kontakt z wodą do spożycia Ryszard Świetlik DOI: 10.15199/17.2023.1.3, styczeń 2023 Pobierz PDF

Skip to content